5188 Sayılı Yasa Gereği Özel Kişi Korunmasına İlişkin Denetleme Nasıl Yapılmaktadır?

özel güvenlik şirketleri kişi koruma denetimi

Özel güvenlik şirketleri hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen hizmetler için resmi kurumlarca yapılan denetleme mekanizması devreye girerek özel güvenlik faaliyetlerinin daha kapsamlı ve kaliteli hale gelmesi sağlanmaktadır.

Özel Kişi Korumasına İlişkin Denetleme, kişilerin önemli bir mevkide bulunması ve/veya tehdit alması nedeniyle yakın koruma hizmetleri kapsamında hem güvenlik hizmeti verilebilmekte hem de kişi koruma denetleme faaliyetleri resmi kurumlarca gerçekleştirebilmektedir.

Kişi Korumasına İlişkin Denetleme, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ele alınan bir denetleme türü olup özel bir form ile belirlenen konular altında denetlenmektedir. Özel Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu, kişi, iş yeri ve ikamet korumalarının denetlenmesi; bu denetleme formu ile yapılmakta ve denetim çizelgesi tutulmaktadır.

Özel Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu ile ilgili aşağıda denetimi yapılacak konular sıralanmıştır:

 • Özel kişi korumasına ilişkin valilik tarafından verilen özel güvenlik izin belgesi mevcut mu?
 • Güvenlik ve koruma hizmetini bir özel güvenlik şirketi hizmetlerinden satın alıyor ise, bu konuya ilişkin sözleşmeleri mevcut mu?
 • Özel güvenlik şirketi, söz konusu kişiye güvenlik hizmeti vermeye başlamadan önce en geç bir hafta içinde Valiliğe gerekli bildirimlerde bulunmuş mu?
 • Özel güvenlik görevlisinin kullandığı teçhizatlar ve kıyafetleri, usulüne uygun mu ve Bakanlıkça / Valilikçe onaylanmış mı?
 • Özel güvenlik personelinde ateşli silah mevcut ise, bu ateşli silahlar demirbaşa kaydedilmiş ve Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?
 • Demirbaşa kayıtlı ateşli silahların, devir teslimleri düzenli olarak ilgili deftere işleniyor ve yetkililerce imzalanıyor mu? Demirbaşa kayıtlı ateşli silahlar görev dışında usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor ve düzenli bakımları yapılıyor mu?
 • Güvenlik görevinden ayrılan veya yeni işe alınan özel güvenlik şirketleri görevlileri işveren tarafından 15 gün içerisinde Valiliğe bildirilmiş mi?
 • Özel güvenlik görevlilerinin kimlik ve silah taşıma / bulundurma belgeleri bulunuyor mu ve bu belgeler özel güvenlik görevlileri tarafından düzenli olarak taşınmakta mıdır?
 • Özel güvenlik personelleri ile yapılan iş sözleşmeleri personel dosyasında muhafaza ediliyor mu?
 • Özel güvenlik personeli, güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılıyor mu?
 • Özel güvenlik hizmetinin ifasında belirli olan görev alanına uyuluyor mu?
 • Özel güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış mı ve 15 gün içerisinde Valiliğe bildirilmiş mi?
 • Söz konusu olan özel kişi korumasına ilişkin güvenlik ve koruma planı mevcut mu ve 30 gün içerisinde Valiliğe verilmiş mi?
 • Kişi korumasına ilişkin denetlemenin bir önceki denetlemesinde eksik ve aksak görülen hususlar yerine getirilmiş mi?
 • Özel kişi korumasına ilişkin, izin; Can güvenliği, Tehdit, Önemli kişi konularından hangisine istinaden verilmiştir?
 • Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinin yürütülmesinde bu Özel Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formunda belirtilen hususlar haricinde herhangi bir eksiklik veya aksaklık mevcut mudur?

Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu, kurum / kuruluş yetkilisi veya korunan şahıs, üyeler ve denetleme amiri tarafından imzalanarak resmi olarak belgelenmektedir.

Özel Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu ile bu hususlar neticesinde denetleme işlemleri yapılmaktadır. Resmi makam görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetlemeler ile kişi korumasına yönelik olan özel güvenlik hizmetleri denetlenmekte ve herhangi bir eksiklik durumunda yasal süre verilerek hizmet verenin bu eksiklik veya aksaklığı yerine getirmesi beklenmektedir. Yerine getirilmeyen ve düzeltilmeyen eksiklikler için özel güvenlik şirketlerine cezai işlem uygulanmaktadır.

Alanında deneyimli ekip ile 25 yılı aşan bir sektör tecrübesi ile özel güvenlik şirketleri hizmetlerinde bulunan Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği Kişi Korunmasına İlişkin Denetleme Formu kapsamında dikkatle takip edilen ve incelenen denetim konularında, tecrübe gereği eksiklikleri, hizmet başında kendi hiyerarşik yapısı ile gerçekleştirdiği denetlemeler ile tamamlamaya gayret etmektedir.

Özel güvenlik şirketlerinin denetimleri kadar önemli bir konu olan Kişi Korunmasına İlişkin Denetleme faaliyetleri şirketin ve personellerinin de hizmet esnasında dikkatle uygulayacağı stratejilerle daha kaliteli bir hizmet şekliyle sunulabilmektedir.

Özel güvenlik şirketlerinin kaliteli ve profesyonel hizmetlerinin devamı için gerekli olan tüm denetimler yetkili merciler tarafından azami dikkatle uygulanmalıdır.

Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, özel güvenlik şirketleri faaliyetlerini sunma aşamasında her daim tüm denetimlerde başarıyla yol almaya devam etmektedir. Siz de 5188 sayılı yasa gereği gerçekleştirilen diğer denetim türleri hakkında bilgi almak ve özel güvenlik hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilir, firmamızın sunduğu ayrıcalıklar hakkında bilgi alarak iş ortaklarımızın arasına katılabilirsiniz.

Özel güvenlik şirketleri için gerekli olan özel güvenlik denetimleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili yasa kapsamında gerçekleştirilen “Özel Güvenlik Şirketleri İçin Özel Güvenlik Denetimleri” başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.