İptal edilen özel güvenlik sınavlarından
sonra süresi dolan özel güvenlik kimlik kartlarının sahipleri özel güvenlik şirketleri ile çalışabilir mi?

süresi dolan özel güvenlik kimlik kartları ve özel güvenlik şirketleri çalışanlarının durumu

Özel güvenlik şirketleri çalışanları için önemli güncelleme: 68. Yenileme Eğitim Sınavına Katılamayan Personellerin Kimlikleri Ne Olacak?
Özel güvenlik personelleri için 14/08/2021 tarihinde yapılan özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınavının ardından kimlik süresi dolan özel güvenlik personellerinin durumu merak konusu olmaya başlamıştır. 68. Yenileme Eğitim sınavına katılamayan ve kimlik süresi dolan personellerin kimlikleri geçersiz sayılacak ve bu kişilerin özel güvenlik olarak çalışmaları yasaklanacaktır. Kimlik süresi dolan personellerin 69. Yenileme Eğitimi Sınavlarına katılması ve yeniden göreve başlayabilmeleri için kimlik kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere özel güvenlik kimlik kartına sahip özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir özel güvenlik şirketleri bünyesinden çalışabilmesi için sahip oldukları özel güvenlik kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermemiş olması gerekmektedir. Emniyet genel müdürlüğünce icra edilen sınavlarda başarı gösterebilen özel güvenlik görevlileri kimlik kartlarının süresini 5 yıllık süre için uzatabilmekte ve böylelikle özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışma iznine sahip olabilemektedir. Ro Group Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak özellikle pandemi dönemi içerisinde süresi dolan kimlik kartları ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi inceledik ve sizler için derledik.

Özel Güvenlik firmaları; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10.06.2004 günü kabul edilen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 07.10.2004 günü Resmî Gazete'nin 25606 sayılı nüshasında yayınlanan "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ile diğer mevzuat gereği özel güvenlik hizmetleri sağlarken görevlendirilecekleri özel güvenlik şirketleri görevlilerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik Bilgi Sistemi'ne 15 gün içinde bildirmekte ve sistem kendiliğinden bildirilen özel güvenlik personelinin kimlik süresini kontrol etmektedir. Süresi geçmiş özel güvenlik kimlik kartına sahip kişileri özel güvenlik hizmetleri için çalıştırmak yukarıda anılan kanun ve yönetmelik dışında yayınlanmış ve yayınlanacak diğer mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

13 Aralık 2020 Tarihli Sınavlar Ertelendi.

Özel güvenlik kimlik kartı süresi biten veyahut da kimliğinin süresi bitmek üzere olan özel güvenlik şirketleri görevlilerinin daha önceden yapılması 13 Aralık 2020 günü olarak planlanan 90'ıncı Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 66'ncı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavı; Emniyet Genel Müdürlüğünün 08.12.2020 günkü duyurusuna göre İçişleri Bakanlığının oluruyla ertelenmiş olup daha sonra açıklanacak ileri bir tarihte yapılacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başlanlığının ilgili duyurusuna EGM web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Peki, süresi biten kimlik kartı sahibi özel güvenlik personellerinin durumu ne olacak?

Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı koronavirüs Covid-19 salgınından dolayı tüm devletler, kurum, kuruluş ve kişiler planladıkları tüm işleri yeniden gözden geçirmek durumunda kalıyorlar. Ne yazık ki; salgın bitene kadar insanları bir araya toplayıp sınav yapmak salgının kontrolü noktasında telafi zor sonuçlara neden olabileceğinden; özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavlarının ertelenmesi icap etmiştir.

Konu ile alakalı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü; 8 Aralık ve 13 Aralık 2020 günlerinde 81 il valiliğine gönderdiği genelgenelerde konuya açıklık getirmiştir. Genelgeler özetle; "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturuduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temiz, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altından tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21:00'de başlayacak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05:00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tedbirler kapsamında 13.12.2020 tarihinde yapılması planlanan 90. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 66. Yenileme Sınavları ertelenmiştir. Bu doğrultuda, ertelenen sınavlar nedeniyle özel güvenlik kimliklerini yenilemeyecek olan özel güvenlik görevlileri ile özel güvenlik şirketleri yöneticilerinin kimliklerinin geçerlilik durumu;

13.12.2020 tarihinde yapılacak olan özel güvenlik sınavına girmek için özel güvenlik yenileme eğitimi alan ve sınav kaydı bulunan özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerinden; "13.12.2020 tarihi ile sonraki tarihlerde kimlik geçerlilik süreleri dolacaklar -görevlerine devam edebilecekler, yeni bir özel güvenlik şirketleri ya da yerde işe başlamaları halinde göreve başlama bildirimleri Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonundan yapılacakbilecektir.

13.12.2020 tarihinden önce kimlik geçerlilik süresi dolanlar ise kimlik geçerlilik süresi dolması nedeniyle güvenlik soruştuması arşiv araştırmasnın yapılarak sonucunun olumlu olması halinde çalışabilecektir.

Bu kapsamda bulunan özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri ertelenen 66'ıncı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi sınavının yapılacağı tarih duyurulduğunda , sınava katılmaları ve sınav sonucunun açıklanması ile birlikte yeni özel güvenlik kimlik kartını almak üzere valiliklere başvurması gerekmektedir.

13.12.2020 tarihinden önce kimlik geçerlilik süresi dolanlardan 13.12.2020 tarihinde yapılacak olan sınava girmek için sınav kaydı bulunmayan özel güvenlik personelleri ile yöneticileri görevlerine devam edemeyeceklerdir.

13.12.2020 tarihi ile sonraki tarihlerde kimlik geçerlilik süresi dolacan olan özel güvenlik görevlileri ile yöneticileri özel güvenlik yenileme eğitimi almak yapılacak ilk yenileme sınavına katılmak ve sonucundan kimlik kartı almak üzere valiliğe başvurmak şartı ile görevlerine devam edebileceklerdir.

Görüldüğü üzere yukarıda özeti bulunan genelde duruma açıklık getirmiştir. Yine de herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için soru-cevap şeklinde ilerleyeceğiz.

Özel Güvenlik Sınavına girecektim, şimdi ne yapmam gerekir?

Yukarıda yazılanlar ışığında ve yine yukarıda bulunan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın duyuru linkinden de anlaşılacağı üzere sınava girecek özel güvenlik görevlilerin şu an itibari ile herhangi bir işlemde bulunmalarına gerek olmamakla beraber ileride açıklanacak olan ilk sınav tarihini takip etmeleri gerekmektedir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartımın Geçerlilik Süresi 13 Aralıkta Sona Erecekti; Şimdi Ne olacak, Çalışmaya Devam Edebilecek miyim?

Evet; Emniyet Genel Müdürlüğünün geçerlilik süresi dolan kimlik kartlarına dair 08 Aralık 2020 günü yayınladığı bakan olurlu genelgeye istinaden görevinize; eğer 13 Aralıkta yapılması planlanan ama iptal edilen sınavlara kaydınız bulunuyor ise sahip olduğunuz özel güvenlik kimlik kartı ile (geçerlilik süresi geçmiş olsa dahi) katılım sağlayabilirsiniz.

Sınava girecektim ama sınav iptal edildi bağlı bulunduğum özel güvenlik şirketleri bildirim yapabilecek mi?

Evet; eğer iptal edilen sınava kaydınız varsa bağlı bulunduğunuz özel güvenlik şirketi yetkilileri kimlik kartı geçerlilik süreniz bitmiş de olsa Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu'na (kısaca ÖGNET) çalışma bildiriminizi yapabilir.

Son yapılan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavına kaydım yoktu yine de çalışabilir miyim?

Hayır; eğer iptal edilen özel güvenlik temel ya da yenileme sınavlarına kaydınız bulunmuyor ise görevinize devam edemezsiniz. Özel Güvenlik Şirketleri yetkilileri ÖGNET üzerinden çalışma bildirimizinizi gerçekleştiremeyeceklerdir.

Özel Güvenlik Personeli olmak için gerekli şartları ve personelin sorumluluklarını anlatan makalemize buradan ulaşabilirsiniz.