Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...

Devamını oku...


Silahsız / Silahlı Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları

Özel güvenlik hizmetleri sektörü, İçişleri Bakanlığına bağlı ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı bir birim olarak kurulmuş ve kişi ile kurumların güvenlik ihtiyacını karşılamak konusunda geniş bir personel istihdamı oluşturmuştur. Ülkemizde her yıl 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler için özel güvenlik temel eğitim sınavı düzenlenmekte ve sınavı başarı ile tamamlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmaya hak kazanmaktadır. Özel güvenlik personeli olan kişiler, özel güvenlik şirketleri veya kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuran kişi ile kurumların bünyesinde çalışabilme hakkına sahiptirler.

Özel Güvenlik Sınavından Başarılı Sayılmak İçin Kaç Puan Gerekmektedir?

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında çalışmak isteyen kişiler, silahlı ve silahsız olmak üzere iki farklı seçenekte eğitim alabilmekte ve seçtiği alanla ilişkili olan özel güvenlik temel eğitim sınavına katılabilmektedirler. Silahli ve silahsız özel güvenlik temel eğitim sınav soruları aynı olmakla beraber, silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen adaylara silah eğitimi ile alakalı ilave 25 soru sorulmaktadır. Bununla birlikte silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak isteyen adaylar atış eğitimine tabî tutulmakta ve sınavda başarılı olsa dahi atış eğitiminde başarılı olmayan adaylar silahlı özel güvenlik kimlik kartı alma hakkı verilmemektedir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olup özel güvenlik firmaları ya da kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuran kurumlarda çalışmak isteyen adaylar için atış eğitiminde başarı şartı, 15 metre mesafeden gerçekleştirecekleri 5 atışın 3’ünü isabet ettirmek olarak belirlenmiştir.

Özel Güvenlik Firmaları için Özel Güvenlik Sınavlarında Alınan Puan Neden Önemlidir?

Aynı zamanda ülkemizde özel güvenlik personellerinin kimlik geçerlilik süresi 5 yıl ile sınırlı tutulmakta ve kimlik süresi dolan personellerin de her 5 yılda 1 özel güvenlik yenileme eğitim sınavına katılım sağlaması gerekmektedir. Kimlik süresi dolduğu halde özel güvenlik yenileme eğitimi sınavına katılmayan özel güvenlik personellerinin kimlik kartları iptal edilmekte ve özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmaları yasaklanmaktadır. Aksine durumda özel güvenlik kimlik kartının geçerliliğini kaybeden ya da özel güvenlik sınavında başarılı sayılıp özel geçerli özel güvenlik kimlik kartı almamış kişileri çalıştıran ya da çalıştırmaya devam eden özel güvenlik firmaları için amir yasa konumunda 5188 sayılı kanun gereği adli işlem yapılmakta ilgili özel güvenlik firmasının özel güvenlik yöneticisi hakkında kamu davası açılmaktadır. 

İşte bu yüzden özel güvenlik firmaları bünyesinde çalıştırılacak kişilerin özel güvenlik sınavlarının temel ve yenileme imtihanlarına mutlaka katılmalı ve başarılı olmalıdır.

Silah Özel Güvenlik Sınavının Önemi nedir?

Özel güvenlik firmaları sundukları özel güvenlik hizmetleri kapsamında eğer silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştıracaksa öncelikle özel güvenlik hizmeti alacak kurum ya da kuruluşun özel güvenlik izin belgesinde bu konuda bağlı bulunduğu özel güvenlik komisyonu nezdinde silah hizmet izni alması gerekmekle beraber görev alacak özel güvenlik personelinin de silahlı özel güvenlik sınavında başarılı olması ve bununla birlikte silah atış imtihanında 5 atıştan en az 3 tanesinde hedefi vurması gerekmektedir. 

Silahlı özel güvenlik hizmetlerinde görev alacak personellerin mutlaka hem silahsız hem de silahlı özel güvenlik sınavlarında başarılı olması gerekmektedir.

RO GROUP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Özel Güvenlik Sınavlarındaki Politikası

Kurumumuz özel güvenlik hizmetleri sektöründeki sağlam ve kurumsal faaliyetlerinde en yüksek kalitede özel güvenlik hizmetini sunma gayesi daime gütmekte ve bu amaçla hareket eden bir özel güvenlik şirketleri başında gelmektedir. İşbu nedenle bünyesine katacağı özel güvenlik personellerinin işe alım süreçlerinde özel güvenlik sınavında alınan puanları dikkatle incelemekte ve en az silahsız özel güvenlik sınavında 75 puan almış kişileri özel güvenlik hizmetleri kapsamında istihdam etmektedir.

Bu puan şartı sunulan özel güvenlik hizmetinin silahlı olması durumunda aday özel güvenlik personelinin silahlı özel güvenlik sınavında sorulan 25 sorudan en az 20'sini doğru cevaplaması şeklinde uygulanmaktadır.