57. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

57. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

57'nci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 20/02/2015 tarihinde 57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1 Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev
yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan
değildir?
✓A)Suç soruşturması
B)Sınır kapıları
C)Spor alanları
D)Havalimanları
E)Otogar ve tren garları

Soru 2. Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim
edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur?
A)Silahın cinsi
B)Silahın seri numarası
C)Fişek adedi
✓D)Silahın imal tarihi
E)Silahın çapı

Soru 3. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda
hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Öncelikle soğukkanlı olup, panik yapılmamalıdır
B)Üzerimizdeki şok atlatılarak, olayın farkında olmaya çalışılmalıdır
C)İnsanların hemen değiştirilemeyecek özelliklerinin yanında gözlük, sakal, bıyık ve
üzerine giyilen elbiselerinin çabuk değişebileceğine dikkat edilmelidir.
D)Uzuv eksikliğine dikkat edilmelidir
✓E)Mümkün olan en kısa sürede ilgili Cumhuriyet Savcısına haber verilmelidir

Soru 4. Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi
arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?
A)Üniformalı görev yapma
B)Görevi ile ilgili eğitim alma
✓C)Görev alanı ve yetkileri
D)Şartlar oluştuğunda tazminat alabilme
E)Konusu suç teşkil eden emri yapmama

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?
A)Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B)Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C)Hareket ettirilmez
D)Tıbbi yardım istenir (112)
✓E)Sıcak uygulama yapılır

Soru 6. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından
genişletilebilir?
A)Mülki Amir
✓B)Özel Güvenlik Komisyonu
C)Emniyet Müdürü
D)İçişleri Bakanı
E)Özel Güvenlik Kurumu

Soru 7. Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaGıldı” Geklinde tasdik, zincirleme
iletiGim sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. GletiGim sisteminde bu durum
hangi kavram ile anlatılır?
✓A)Geri bildirim
B)Kanal
C)HiyerarGi
D)Kaynak
E)Alıcı

Soru 8. Suikaste uğrama riski en az olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Siyasi liderler
B)Zengin iş adamları
✓C)Çiftçiler
D)Etnik grup liderleri
E)Devlet gücünü ve otoritesini temsil eden kişiler

Soru 9. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A)Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
B)Elektrik kaynaklarından uzak durun
C)Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalıGmayın
✓D)Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
E)Sel sularına girmeyin

Soru 10. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)İkamet giriş ve çıkışları
✓B)Alışveriş merkezleri
C)Araca binerken veya inerken
D)Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
E)İş yeri giriş ve çıkışları

Soru 11. mağazalar zinciri çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında
olduğunu düşünerek silahla korunmasını kararlaştırmıştır. Bunun için aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
A)Özel güvenlik şirketine müracaat etmelidir
✓B)Özel güvenlik komisyonundan karar çıkarmalıdır
C)Korunması için emniyetten silah istemelidir
D)Bölge itibariyle jandarmaya bilgi vermelidir
E)Personeli, silahlı eğitim kursuna göndermelidir

Soru 12. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
A)Sabit fikirlidir
B)Ölümü göze almıştır
✓C)İnsancıldır
D)İkna edilmeleri zordur
E)İçine kapanıktır

Soru 13. Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A)Görev yaptığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
✓B)Görev yaptığı alanlara girmek isteyenlerin suç bilgilerini çıkarma
C)Toplantı ve konserlerde kimlik sorma
D)Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını x-ray cihazından geçirme
E)Koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle kontrol etme

Soru 14. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz
önünde bulundurulmaz?
A)Korunan kişinin özellikleri
B)Korunan kişinin talepleri
C)Koruma yapılan mekânın özellikleri
✓D)Halkın istek ve talepleri
E)Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

Soru 15. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar ve uyuşturucular için hangi
reçete sistemi uygulanmaktadır.
✓A)Kırmızı ve yeşil reçete
B)Sarı ve yeşil reçete
C)Kırmızı ve beyaz reçete 
D)Yeşil ve beyaz reçete
E)Hepsi

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik
görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir?
A)Silah
B)Çelik yelek
C)Telsiz
D)El feneri
✓E)Tornavida

Soru 17. Aşağıdaki maddelerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden
değildir?
A)Protesto amaçlı domates veya yumurta atabilirler
B)Konuşmayı sloganlarla sık sık protesto edebilirler
C)Bozuk para, pet şişe, çakmak, ayakkabı v.s. atabilirler
D)Sloganlarla kalabalığı tahrik edebilirler
✓E)Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik
görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?
A)Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir 
✓B)Asansör tamamen boşaltılmalıdır
C)Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
D)Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E)Asansörden önce koruma personeli inmelidir

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
A)Paravanlar
B)Kordonlar
C)Zincir
✓D)İstinat duvarları
E)Güvenlik şeritleri

Soru 20. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş
düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
✓A)11’li koruma düzeni (karışık)
B)Tekli koruma
C)İkili koruma
D)Üçlü koruma
E)Dörtlü koruma (açık V düzeni)

Soru 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları
açısından yanlış bir ifadedir?
✓A)Bozulan kamu düzenini korumak
B)Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C)Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak
D)Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
E)İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen
faktörlerden değildir?
✓A)Maktul
B)Hava şartları
C)Medya mensupları
D)Mağdur ve yakınları
E)Meraklı kalabalık

Soru 23. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden
kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
A)Eşyanın markasının ne olduğu
B)Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
✓C)Eşyanın ne zaman alındığı
D)Eşyanın hangi renk olduğu 
E)Eşyanın ne olduğu

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen
faktörlerden değildir?
✓A)Maktul
B)Hava şartları
C)Medya mensupları
D)Mağdur ve yakınları
E)Meraklı kalabalık

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında
aranması özel hükme bağlı olan kişidir?
A)Milletvekilleri
B)Avukatlar
C)Sanatçılar
D)Futbolcular
✓E)Hiçbiri

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin
görevleri içerisinde sayılamaz?
A)Noktanın etrafını iyi bilmelidir
B)Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır 
✓C)Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir
D)Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır
E)Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir

Soru 27. Özel güvenlik görevlisi eşkâl tespiti hususunda nelere dikkat etmelidir?
A)Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir
B)Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir
C)En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır
D)En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır
✓E)Hepsi

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
✓A)Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
B)Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
C)Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
D)Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
E)Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

Soru 29. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk barajında devriye
atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve
tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet’in hangi görevleri içerisinde
değerlendirilir? 
A)Adli görevleri
✓B)Koruyucu ve düzenleyici görevleri
C)İdari görevleri
D)Yardım görevleri
E)Hepsi

Soru 30. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için
yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A)Konferans
B)Sempozyum
C)Miting
D)Propaganda
✓E)Gösteri

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken
özelliklerden değildir?
✓A)Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı
B)İyi haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalı
C)Gece kontrolleri için iyi bir aydınlatma sistemine sahip olmalı
D)Kontrolden kaçan araçların kaçmasını az zararla engelleyecek kapanlar olmalı
E)İnsan ve eşya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda X-Ray ve kapı dedektörü olmalı 

Soru 32. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen
hareketlerine ne ad verilir?
A)Saldırı
B)Panik
✓C)Davranış
D)Kültür
E)Psikoloji

Soru 33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yazmış olduğu rapor
ile ilgili doğru bir bilgidir?
A)Zaman belirtilmesi gerektiğinde 12 saat esası kullanılmalıdır
B)Raporlar hiçbir zaman ihbar kabul edilmez
C)Raporda silinti, kazıntı ve daksil kullanılabilir
D)Rapor sadece kâğıt üzerinde yazılı olarak verilir
✓E)Hiçbiri

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma
yetkisine sahiptir?
A)Düğün törenlerinde
B)Spor müsabakalarında
C)Sahne gösterilerinde 
D)Havaalanlarında
✓E)Hiçbiri

Soru 35. Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde
olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale
ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih
hangi yetkisini kullanmıştır?
✓A)Yakalama
B)Göz altına alma
C)El koyma
D)Zor kullanma
E)Zapt etme

Soru 36. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst
aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
✓A)Önleyici görev
B)Adli görev
C)Sportif görev
D)Mecburi görev
E)Özel görev

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir? 
A)Geniş alanları kontrol etme şansı azdır
B)Bölge dışında caydırıcılık etkisi azdır
C)Tehlikelere ve saldırılara karşı açıktır
✓D)Fazla görünür olduğundan caydırıcıdır
E)Olumsuz hava koşullarından etkilenir.

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik
güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A)Kameralar
✓B)Bariyerler
C)Kapı tipi metal dedektörleri
D)El tipi metal dedektörleri
E)Panik butonu

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden
sayılmaktadır? I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının
aşılması IV-Görevi ihmal
A)Yalnız III
B)I, III
✓C)I, II, III
D)III, IV
E)I, II, III, IV 

Soru 40. Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama
yetkilerindendir? I-Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama II-Olay
yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama III-Kişinin sağlığı
bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama IV-Gasp yapıldığı esnada
gaspçı kaçarken yapılan yakalama
A)I, IV
✓B)Yalnız III
C)Yalnız II
D)I, II, III
E)II, IV

Soru 41. Genel kolluk, bir suç şüphesi üzerine özel güvenlik görevlisini hangi şartlarda
arayabilir?
A)Görev esnasında kamu görevlisi sayıldığı için arayamaz
B)Özel güvenlik görevlisinin amirine bilgi verilmek zorundadır
C)Yazılı izin olmaksızın arayamaz
✓D)Özel bir şart gerekmez, arayabilir
E)Görevi bittikten sonra arayabilir

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı
nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman
müdahale edebilir? 
A)Olayın vuku bulduğu anda
B)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
C)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
D)Olayların sonuçlanması beklenir
✓E)Hiçbir durumda karışılmaz

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden
değildir?
A)Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
B)Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
C)Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
D)Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
✓E)Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

Soru 44. Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen
disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A)Suçüstü hali söz konusu olmalıdır
B)Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
C)Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
✓D)Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır
E)Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır 

Soru 45. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik
görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
✓A)İdare Mahkemesine
B)Polise
C)İşçi Sendikasına
D)İş Mahkemesine
E)İşveren Sendikasına

Soru 46. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine
getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik
görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
A)4857 Sayılı İş Kanunu
B)2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
✓C)2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
D)2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
E)2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

Soru 47. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar
tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A)İşkence
✓B)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 
C)Amirin emrine muhalefet
D)Görevi ihmal
E)Görevini yaptığından suç oluşmamıştır.

Soru 48. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
✓A)Öncelikle paket veya çanta içinde patlayıcı olup olmadığı kontrol edilmelidir
B)Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören olup olmadığı araştırılmalıdır
C)Çevreden sahibinin kim olduğu araştırılmalıdır
D)Bırakıldığını gören yoksa içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilmelidir
E)Paket veya çantanın yanına kimse yanaştırılmamalıdır

Soru 49. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
A)Yakalanan kişiyi koruma altına alır
B)Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
C)Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
✓D)Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır
E)Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

Soru 50. Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
✓A)Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik 
B)Anayasa- Tüzük -Kanun - Yönetmelik
C)Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
D)Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
E)Tüzük -Anayasa -Kanun - Yönetmelik

Soru 51. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü
kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
A)Adli zapt etme
✓B)El koyma
C)Mülkiyet hakkını ihlal
D)Önleme yakalaması
E)Hepsi

Soru 52. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-
Kimlik Sorma
A)I, II, III, VI
B)IV, V, VI
C)II, IV, VI
✓D)I, II, III
E)I, II, VI

Soru 53. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
✓A)Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
B)Kırsal alanlarda
C)Polisin olmadığı her yerde
D)Belediye sınırları içerisinde
E)Üzerinde üniforma olduğu zaman her yerde

Soru 54. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
✓A)Derhal Cumhuriyet Savcılığına teslim eder
B)Adli sicil bilgilerini tespit eder
C)24 saat gözetim altına alır
D)Genel kolluğa teslim eder
E)En kısa zamanda amirine bildirir

Soru 55. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı
işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
A)Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
B)Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
✓C)Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
D)Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli 
E)Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli

Soru 56. Adli arama sonunda, aranan kişinin arama tutanağından bir suret talep etmesi
halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Arama fiili bir işlemdir, tutanak tanzim edilmez
B)Tutanak tanzim edilir ancak kişiye verilmesine gerek yoktur
✓C)Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir
D)Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti genel kolluğa verilir diğer sureti dosyasında
muhafaza edilir, kişiye suret verilmez
E)Aranan kişinin genel kolluğa dilekçe ile müracaat etmesi halinde kendisine bir suret
kolluk tarafından verilir.

Soru 57. 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren
makam aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adli mahkemeler
B)İdari mahkemeler
✓C)Mahalli mülki amir
D)İçişleri Bakanı
E)Yetkili kolluk amiri

Soru 58. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?
A)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
B)1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
C)5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
D)4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
✓E)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Soru 59. 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi
makamlar tarafından denetlenir?
A)Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler
B)Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri
C)İçişleri Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri
D)İçişleri Bakanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları
✓E)İçişleri Bakanlığı ve Valilikler

Soru 60. Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden
alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
✓A)Emanete alma
B)El koyma
C)Zapt etme
D)Koruma altına alma
E)Müsadere

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
A)Kültür
B)Duygular
C)Algı
D)Değerler
✓E)Hepsi

Soru 62. Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir?
A)Kod açma
B)Kodlama
C)Cevap
D)Gürültü
✓E)Geribildirim

Soru 63. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A)İletişim
B)Geribildirim
C)Kaynak
✓D)Kanal
E)Kod açma 

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi feed - back ( yansıma)in özelliklerinden değildir?
A)Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
B)Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
C)Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı
istemek
✓D)Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
E)İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
A)İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir.
B)İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır
C)İletişim kişiye değil kişiyle yapılır
D)İletişimsizlik mümkün değildir
✓E)İletişimde önemli olan kaynaktır, alıcının tepkisi önemli değildir

Soru 66. Sözsüz iletişimde jest ve mimikler ne anlama gelir?
s/A)Jest beden hareketleri, mimik yüz hareketleri
B)Jest yüz hareketleri, mimik beden hareketleri
C)Jest yüz hareketleri, mimik duruş şekli
D)Mimik yüz hareketleri, jest duruş şekli 
E)Jest oturuş şekli, mimik yürüyüş şekli

Soru 67. Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir?
A)Sosyal alan, 50 - 80 cm
B)Özel alan, 45-60 cm
C)Kişisel alan, 40-80 cm
D)Yakın alan 1-3 metre
✓E)Mahrem alan, 0 - 35 cm.

Soru 68. Kişi içi iletişim nedir?
A)Kişinin kendisini dış dünya ile iletişime kapatmasıdır
B)Kişinin bencil davranmasıdır
✓C)Kişinin kendisi ile olan iletişimidir
D)Kişinin fiziksel iletişim engellerine sahip olmasıdır
E)Kişinin kendisine yabancılaşmasıdır

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimin özelliklerinden değildir?
A)Yüz yüze olması
B)Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması
C)İletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olması 
✓D)İletişimin tek taraflı olması
E)Geri bildirimin etkili olarak kullanılması

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İletişim toplumsallaşmayı ifade eder
B)İletişim birlikteliği anlatır
C)İletişim bir paylaşma eylemidir
✓D)İletişim tek yönlü bir süreçtir
E)İletişim anlamaktır

Soru 71. X-Ray cihazları genel güvenlik sistemleri içerisinde hangi güvenlik sistemi
kategorisinde yer almaktadır?
A)Çevre güvenlik sistemleri
B)Biometrik güvenlik sistemleri
✓C)Elektronik güvenlik sistemleri
D)Polis güvenlik sistemleri
E)Hiçbiri

Soru 72. Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki
renklerden hangisi ile tespit edilebilir?
A)Yeşil 
✓B)Turuncu
C)Mavi
D)Kırmızı
E)Gri

Soru 73. Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında
hangi renk tespit edilebilir?
A)Gri
B)Yeşil
✓C)Mavi
D)Siyah
E)Sarı

Soru 74. X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki
cihazlardan hangisi ile yapılır?
✓A)Dozimetre
B)Alkolmetre
C)Barometre
D)Dekametre
E)Hektometre

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?
A)Metal detektörleri
B)Gaz dedektörleri
C)Isı ve duman dedektörleri
D)Koklama dedektörleri
✓E)Ses dedektörleri

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerindendir?
A)Söndürme Ekibi
B)Koruma Ekibi
C)İlk yardım Ekibi
D)Kurtarma Ekibi
✓E)Hepsi

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir?
A)Başlangıç yangınlarına müdahale etmek
B)Panik ve kargaşayı önlemek
C)Kurtarma işlerini yapmak
D)İlk yardım yapmak
✓E)Hepsi 

Soru 78. Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?
A)Yanma
B)Yavaş yanma
✓C)Yangın
D)Kendi kendine yanma
E)Patlama

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
A)Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B)İhmal ve dikkatsizlik
C)Kazalar
D)Sabotaj
✓E)Hepsi

Soru 80. İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta
yapılır?
A)Dört yılda bir
B)İlk görev verildiğinde
✓C)Yılda en az bir kere
D)İki yılda bir 
E)Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt
yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
A)Su püskürten taşınabilir cihazlar
B)Karbonmonoksit
✓C)Köpük (FOAM)
D)Hidrojen içerikli cihazlar
E)Su

Soru 82. Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
✓A)Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek ve ortamı havalandırmak
B)Kapı veya pencereleri açmak tehlikelidir yapılmamalıdır
C)Elektrik düğmesini kapatmak
D)İlk olarak odaları dolaşarak gazdan etkilen olup olmadığını kontrol etmek
E)Elektrikli ev aletlerinin fişini prizden çekmek

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur?
A)Sağlık personelinin ünitelerdeki tıbbi müdahaleleridir
✓B)Olay yerindeki hayat kurtarıcı müdahaledir
C)Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir 
D)Donanımla yapılan müdahalelerdir
E)Ehliyetli kişilerce gerçekleştirilir

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli
değildir?
A)Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir
B)Hasta/yaralılar için öncelikli müdahale edilecekler belirlenir
C)Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır
✓D)Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilir
E)Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması ile ilgili olarak yanlıştır?
A)Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanır
B)112’nin sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verilir
✓C)Kimin, hangi numaradan aradığı önemli değildir
D)Yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılır
E)Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilir

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?
A)Kan basıncı
B)Vücut ısısı 
✓C)Kusma
D)Dolaşım
E)Solunum

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir?
A)Hastane acil servislerinde müdahale yapmak
✓B)Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak
C)Ambulansta müdahale yapmak
D)İleri yaşam desteği yapmak
E)Tedaviye başlamak

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “A” yı anlatır?
✓A)Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B)Ekstremitelerin değerlendirilmesi
C)Solunumun değerlendirilmesi
D)Dolaşımın değerlendirilmesi
E)Bilincin değerlendirilmesi

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?
A)Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir 
B)Kişinin bilinci yerinde ise= Tüm uyarılara cevap verir
C)1 Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir
D)2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir
✓E)3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkilidir

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemine ait bir yapıdır?
A)Solunum yolları
B)Bağırsaklar
C)Böbrekler
D)Beyin
✓E)Kalp

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?
A)Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)
B)Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)
✓C)Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından
D)Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde)
E)Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)

Soru 92. Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara
kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Efedrin
✓B)Asetik Anhidrit
C)Kloroform
D)Kaya Tuzu
E)Tuz Ruhu

Soru 93. MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu
hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?
✓A)LSD
B)Eroin
C)Ecstasy
D)Kenevir Bitkisi
E)GHB

Soru 94. Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar
B)Aynı amaca yönelik eylem birliği içindedirler
C)Birbirlerini tanırlar
D)Örgütlenmişlerdir
✓E)Belirli bir lideri yoktur

Soru 95. “Alanda Görüşme Duruşu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Ayaklar omuz genişliğinde açık olur
B)Silah arkaya doğru kenarda olur
C)Bacaklar düz ve dizler hafif bükük olur
D)Eller herhangi bir engelden serbest olur
✓E)Hepsi

Soru 96. Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu
oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?
✓A)Yanma ile yayılma
B)Patlama ile yayılma
C)Sisleme ile yayılma
D)Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
E)Parça tesiri yayılma

Soru 97. Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A)Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
✓B)Hedef gözeterek şahısların üzerine atılmalıdır
C)Sağlık tedbiri alınmalı, sağlık ekibi bölgede olmalıdır
D)Kaçış yolları açık tutulmalıdır 
E)Doz ayarlaması iyi yapılmalıdır

Soru 98. Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı
toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
A)Hat düzeni
B)Kademeli hat düzeni
C)Kama düzeni
✓D)Çember düzeni
E)Saldırı düzeni

Soru 99. Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan
çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
A)Önderler
✓B)Destekçiler
C)Provokatörler
D)Seyirciler
E)Atılganlar

Soru 100. Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
A)Organize aktif kalabalık
B)Organize pasif kalabalık 
C)Organize olmayan aktif kalabalık
✓D)Organize olmayan pasif kalabalık
E)Saldırgan kalabalık

 

 

57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 57. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım