59. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

59. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

59'uncu özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 20/07/2015 tarihinde 59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Soru 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol
oynar?
A)Ses tonu
✓B)Hitabet
C)Sempati
D)Göz teması
E)Mekan kullanımı

Soru 2. Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A)Kişi içi çatışmalar
✓B)Rol çatışmaları
C)Ben merkezcilik
D)Empati yoksunluğu
E)Önyargılar
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
A)Hedef
B)Araç
✓C)Model
D)Mesaj
E)Dönüt

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
✓A)Hedef
B)Araç
C)Model
D)Mesaj
E)Dönüt

Soru 5. Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem
sırasına göre doğru sıralanmıştır?A)Sözlü içerik- Dil ötesi öğeler - Beden dili
B)Sözlü içerik- Beden dili-Dil ötesi öğeler
✓C)Beden dili-Dil ötesi öğeler-Sözlü içerik
D)Beden dili-Sözlü içerik-Dil ötesi öğeler
E)Dil ötesi öğeler-Beden dili-Sözlü içerir

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gereklerinden biri değildir?
A)Kişiyle göz teması kurmak
B)Gerektiğinde sorular sormak
C)Anladığını belli etmek için başını sallamak
D)Konuşanın sözünü kesmemek
✓E)Kişinin elini sıkmak

Soru 7. Bir işyerinin en başarılı çalışanına her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
✓A)Dışsal motivasyon
B)İçsel motivasyon
C)Takım çalışması
D)Çapraz iletişim
E)Müşteri odaklılık

Soru 8. İş yaşamında ideal olan iletişim, hangi benlik durumları arasındaki iletişimdir?A)Yetişkin-çocuk
B)Annebaba-yetişkin
✓C)Yetişkin-yetişkin
D)Annebaba-çocuk
E)Annebaba-annebaba

Soru 9. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ‘ben dili’ kullanılmıştır?
✓A)“Size çok kırıldım, bu değişikliği yaparken benim de fikrimi sormalıydınız”
B)“Sana kaç kere gecikmemeni tembihledim, yine geç kaldın”
C)“Sen hep kendini düşünürsün zaten, tam bir bencilsin”
D)“Kimse beni umursamıyor; ne Ayşe, ne Ali, ne de sen”
E)“Beni yalnız bırakın, sinirlerim tepemde zaten bir de sizinle uğraşamam”

Soru 10. Hangisi kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına
gelen geribildirim öğesinin etkili olmasını sağlayan özelliklerden değildir?
✓A)Karşı tarafın kişiliğini hedef alması
B)Kısa ve öz olması
C)Sadece olumsuz değil olumlu öğeler de barındırması
D)Değiştirilebilecek özelliklere yönelik olması
E)Gözlenen davranışın hemen ardından yapılmış olması

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi feed-back (yansıma)in özelliklerinden değildir.?
A)Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
B)Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
C)Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı istemek
✓D)Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
E)İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden değildir?
A)Kitle iletişimi göreli olarak büyük, türdeş olmayan ve kim olduğu belli olmayan izleyicilere
yöneliktir
B)İletiler açıkça iletilir, genellikle izleyicilerin çoğunluğuna aynı anda ulaşacak şekilde ayarlanır
ve geçicidir
C)Kaynak ve alıcı birbirini tanımamaktadır
✓D)Geri bildirim çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır
E)Kitle iletişiminde mesajlar teknik araçlarla alıcıya ulaştırılır

Soru 13. Özel güvenlik personeli korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı
herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa suçu
oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A)Görevi kötüye kullanma
✓B)Görevi ihmal
C)Görevden kaçma
D)Suç tasnii
E)İrtikap

Soru 14. Stadyum giriş kapısında görevli, özel güvenlik görevlisi Volkan üst araması yaparken
şahsın üzerinde ateşli silah tespit eder. Şahıs silahın ruhsatlı olduğunu söylese de bu belgeyi
ibraz edemez. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Volkan’ın yapacağı işlem aşağıdakilerden
hangisidir?
✓A)Durumdan genel kolluğu haberdar eder
B)Şahsın konu hakkında yazılı ifadesini alır
C)Fezleke tanzim edip savcılığa sevk eder
D)Kimlik ve adres tespitinden sonra silahı zapt edip, şahsı stadyuma alır
E)Silah üzerinde parmak izi tespiti yapar

Soru 15. Genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, mevzuatımızda idari ve adli olmak üzere
birçok görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevleri arasında bulunup,
özel güvenlik görevlilerinin görev tanımları arasında bulunmamaktadır?
A)Zapt etme
B)Arama
C)Zor kullanma
D)Yakalama
✓E)Men etme

Soru 16. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler.
Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
✓A)Suç soruşturması
B)Sınır kapıları
C)Spor alanları
D)Havalimanları

E)Otogar ve tren garları

Soru 17. Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz
retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Fiziki güvenlik sistemleri
B)Elektronik güvenlik sistemleri
✓C)Biometrik güvenlik sistemleri
D)Görüntü güvenlik sistemleri
E)Mekanik güvenlik sistemler

Soru 18. Kapı dedektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe
bulunmalıdır?
A)0,5 metre
✓B)1 metre
C)1,5 metre
D)2 metre
E)3 metre

Soru 19. Özel güvenlik görevlisi Yusuf, X Ray cihazının ekranında bir eşyanın görüntüsünü
incelemek istemektedir. Bunu yapabilmesi için cihazın hangi bölümünde işlem yapması
gerekmektedir?
A)Taşıyıcı bölüm
B)Ekran 
✓C)Kontrol paneli
D)Işın kaynağı
E)Dedektör bölümü

Soru 20. Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında,
tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kartlı geçiş sistemleri
B)Duman dedektörü
C)Araştırma sistemleri
✓D)Çevre güvenliği erken algılama ve uyarı sistemi
E)Yangın erken algılama ve uyarı sistemi

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri
değildir?
A)Sızma girişimlerinin anında algılanması
B)Olayın kayıt altına alınması
✓C)Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
D)Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
E)Tehdidin izlenmesi

Soru 22. Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla
aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
✓A)İhbar tutanağı 
B)Tespit tutanağı
C)Görüşme tutanağı
D)Görgü tespit tutanağı
E)Olay tutanağı

Soru 23. Herhangi bir patlama olayında özel güvenlik görevlisinin görevleri hangisi olamaz?
A)Kolluk kuvvetlerine derhal haber verilir
B)Tanıkların kimlikleri tespit edilir
C)Olay yerinin adresi, olayda yaralanan sayısı ve durumu hakkında ilgililere geciktirilmeden
haber verilir
D)Olay yerinde bulunan insanların can güvenliği sağlanır
✓E)Olay da kullanılan patlayıcı madde özelliği tespit edilmeye çalışılır

Soru 24. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi
olmalıdır?
A)Kafa ve boyun
B)Eklem yerleri
✓C)Kol ve bacakların etli kısımları
D)Karın ve kasıklar
E)Göğüs

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen
faktörlerden değildir? 
✓A)Maktul
B)Hava şartları
C)Medya mensupları
D)Mağdur ve yakınları
E)Meraklı kalabalık

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri
içerisinde sayılamaz?
A)Noktanın etrafını iyi bilmelidir
B)Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır
✓C)Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir
D)Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır
E)Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
✓A)Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
B)Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
C)Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
D)Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
E)Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

Soru 28. Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev
yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın
çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır.
Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mektup
B)Dilekçe
C)Tutanak
✓D)Rapor
E)Not alma

Soru 29. Özel güvenlik görevlisi Vahdet’in görev bölgesinde bomba patlama olayı
gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın ikincil etkileri için Vahdet’in yapması gereken
hareket tarzlarından değildir?
✓A)Bombanın parça etkileri ile ilgili önlemler almak
B)Gerçekleşebilecek gaz kaçakları ile ilgili önlemler almak
C)Panik içindeki kalabalığı sakinleştirmek ve yönlendirmek
D)Kırılmış olan camlar ile ilgili önlemler almak
E)Kopan elektrik telleri ile ilgili önlemler almak

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik
tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A)Kameralar
✓Bariyerler
C)Kapı tipi metal dedektörleri
D)El tipi metal dedektörleri
E)Panik butonu

Soru 31. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını
yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
✓A)Önleyici görev
B)Adli görev
C)Sportif görev
D)Mecburi görev
E)Özel görev

Soru 32. Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
✓A)Koldaki ameliyat izi
B)Pantolon rengi ve cinsi
C)Saç uzunluğu ve rengi
D)Ayakkabı markası ve rengi
E)Heyecanlı olup olmadığı

Soru 33. Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması
doğrudur?
✓A)20 adımlık
B)10 adımlık
C)40 adımlık 
D)30 adımlık
E)50 adımlık

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden değildir?
A)Devam etmekte olan olaya müdahale etmek ve olayı kontrol altına almak
B)Olayı genel kolluk birimlerine ivedi bir şekilde haber vermek
C)Olay yerinde yaralı varsa ambulans istemek, gerekli durumlarda ilk yardımda bulunmak
D)Personelin ve çevredekilerin can güvenliğine ilişkin tedbirler almak
✓E)Delil niteliği taşıyabilecek bulgulardan numuneler almak

Soru 35. Kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf
yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına denir. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
✓A)El koyma
B)Zor kullanma
C)Arama
D)Yaptırım
E)Gözetim altına alma

Soru 36. İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla
yapılan aramalara ne ad verilir?
A)Önleme araması
B)İdari amaçlı arama 
C)El koyma araması
✓D)Adli arama
E)İnceleme araması

Soru 37. Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin en belirgin
olması gerekir?
A)Giyim tarzı
B)Konuşma şivesi
C)Saç ve sakal modeli
✓D)Davranış biçimleri
E)Aksesuarları

Soru 38. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir
✓B)Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
C)Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş
olan suni uyuşturuculardır
D)Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır
E)Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A)Sözlü rapor
B)Görsel rapor 
C)Yazılı rapor
✓D)Görev öncesi rapor
E)Elektronik rapor

Soru 40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından
yanlış bir ifadedir?
✓A)Bozulan kamu düzenini korumak
B)Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C)Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak
D)Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
E)İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek

Soru 41. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye
aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
A)Eşyanın markasının ne olduğu
B)Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
✓C)Eşyanın ne zaman alındığı
D)Eşyanın hangi renk olduğu
E)Eşyanın ne olduğu

Soru 42. İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
A)İlkyardım sırasında ilaç kullanılır
B)İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır 
✓C)İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır
D)İlkyardım ambulansta başlar
E)İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?
A)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C)İyileştirmeyi kolaylaştırmak
✓D)Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek
E)Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
A)İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
B)Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
C)Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D)İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır
✓E)İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır

Soru 45. 112 aranırken yapılması yanlış olan davranış hangisidir?
A)Yaralı sayısı bildirilmelidir
✓B)Olay yerindeki herkesin ismi tek tek söylenmelidir
C)Arayan kişinin ismi söylenmelidir 
D)Sakin olunmalı ya da sakin birisi aramalıdır
E)Yaralıların durumu söylenmelidir

Soru 46. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
✓A)Karına bası uygulanmalıdır (Heimlich manevrası)
B)Kalp masajı yapılmalıdır
C)Kazazede öksürtülmelidir
D)Koma pozisyonu verilmelidir
E)Şok pozisyonu verilmelidir

Soru 47. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Temel yaşam desteği verilir
B)Şok pozisyonu verilir
✓C)Koma pozisyonu verilir
D)Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir
E)Hastanın kendine gelmesi beklenir

Soru 48. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A)Kendisi solumaya başlar
✓B)Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C)Hiçbir şey olmaz
D)Hasta şoka girer 
E)Göğüs ağrısı başlar

Soru 49. Kanama çeşitleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Toplardamar kanaması sızıntı şeklinde akar
B)Atardamar kanaması açık renklidir
C)Atardamar kanaması kesik kesik ve fışkırır tarzda akar
✓D)Atardamar kanaması sızıntı şeklinde akar
E)Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir

Soru 50. Şok nedir?
A)Uzun süren bilinç kaybıdır
B)Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır
✓C)Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir
D)Fırtına ile denizde oluşan dalgalardır
E)Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır

Soru 51. Donması olan bir kişide ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
A)Kişi hareket ettirilmez
B)Ilık içecekler verilir
✓C)Donmuş bölge ovularak ısıtılır
D)Su toplamış bölgeler patlatılmaz
E)Kuru giysiler verilir

Soru 52. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları
ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
A)Koloni
B)Teşkilat
✓C)Kalabalık D)Sınıf
E)Grup

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel özelliklerinden değildir?
A)Geçici bir birliktelik söz konusudur
✓B)Hiyerarşi ve işbölümü düzeni mevcuttur
C)Provokasyona açıktırlar
D)İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar
E)Kitle hareketlerine açıktırlar

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık safhalarından biri değildir?
A)Kabarma ve horozlanma devresi
B)Önderlik
C)Toplumun büyümesi (Kalabalığın artması)
D)Fikri hazırlık devresi
✓E)Yaygın propaganda yapmak 
Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
A)Yakın koruma görevlileri
B)Haberleşme görevlileri
C)Psikolojik etki grupları D)Eylem grupları
✓E)İzleyici gruplar

Soru 56. Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerinin huzuru bozacak veya güvenliği
tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe küçük taşkınlıklara göz yumarak, mecbur
kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)İnisiyatif kullanma
B)Caydırıcılık
C)İnandırıcı olma
D)İkna edici olma
E)Profesyonel olma

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
A)Topluluk veya kalabalığı bölmek
B)Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
✓C)Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
D)Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
E)Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak

Soru 58. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki temizlik usullerinden hangisi
uygulanmaz?
A)Gözünde lens takılı ise çıkarılır
B)Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
C)Normal nefes almasına gayret edilir
D)Gaza maruz kalan vücut bölgeleri rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
✓E)Maddenin bulaştığı yerler losyon ve krem ile temizlenir

Soru 59. Güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iki metreden daha az, kişinin
uzanabileceği ve fiziksel olarak da dokunabileceği mesafeye ne denir?
A)Tepkisel bölge
B)Atak bölgesi
C)Kırmızı bölge
✓D)Tehlike bölgesi
E)Kamusal alan

Soru 60. Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan
konuşmalara ne ad verilir?
A)Konferans
B)Sempozyum
C)Miting
✓D)Propaganda
E)Gösteri 

Soru 61. İnsanları bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin
kaynağı olan birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçme ruhuna ne ad verilir?
✓A)Kolektif şuur
B)Çatışma
C)Psikoloji
D)Kalıtım
E)Kültür

Soru 62. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)İkamet giriş ve çıkışları
✓B)Alışveriş merkezleri
C)Araca binerken veya inerken
D)Trafik ışıkları (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
E)İş yeri giriş ve çıkışlar

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin
asansörde uyacakları kurallardan değildir?
A)Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
✓B)Asansör tamamen boşaltılmalıdır
C)Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
D)Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E)Asansörden önce koruma personeli inmelidir 

Soru 64. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
✓A) l’li koruma düzeni (karışık)
B)Tekli koruma
C)İkili koruma
D)Üçlü koruma
E)Dörtlü koruma (açık V düzeni)

Soru 65. Boğma (Boğum) noktası tabirinin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan kişinin boğulabileceği alanlardır
✓B)Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan,
saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C)Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma
riskinin arttığı alanlardır
D)Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı alanlardır
E)Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisinin yürüme
düzenlerinde dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
A)Zihinsel ve psikolojik olarak, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır
B)Tehdit seviyesi yüksek şahısların yakın koruma organizasyonlarında iç halkaya yabancı
birinin girişine müsaade edilmemelidir
✓C)Çevre ile ilgilenilmemelidir 
D)Riskli ortamda koruma organizasyonu şıklaştırılmalı, güvenli ortamda genişletilmelidir
E)Korunan kişinin rahat hareket etmesi sağlanmalıdır

Soru 67. Koruma hizmetlerinin yürütülmesi dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Buna
göre, aşağıdakilerden hangisi dört ana başlık arasında sayılmaz?
A)Yaya koruma
B)Bina ve tesis koruma
C)Araçlı koruma
✓D)Özel koruma
E)Öncü istihbarat

Soru 68. İki kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına
sahiptir?
A)75
B)60
C)90
✓D)180
E)270

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi suikastın (eylemin) bilinen safhalarından değildir?
A)Hedef seçimi
B)İstihbarat toplama
✓C)Buluşma 
D)Saldırının planlanması
E)Kaçış

Soru 70. VİP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B)VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C)Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
✓D)VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla
aracı terk etmemelidir
E)Aracı hemen sağa çekmelidir

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi idari bir ceza gerektirir?
A)Faaliyet izni almadan özel güvenlik şirketi kurma
B)Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etme
✓C)Personeli görevi dışında bir işte çalıştırma
D)Personelin zorunlu mali sigortasını yaptırmama
E)İzin almadan özel güvenlik eğitim kurumu açma

Soru 72. Komisyon kendisine sunulan bir özel güvenlik talebini hangi açıdan incelemez?
A)Görevlendirilecek personel sayısı
✓B)Personelin niteliği
C)Kullanılacak silah ve diğer teçhizatın sayısı ve niteliği 
D)Hizmet yapılacak olan alan
E)Hizmetin konusu

Soru 73. Özel güvenlik hizmeti talebini inceleyecek olan komisyonda hangisi bulunmaz?
A)Vali Yardımcısı
✓B)İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
C)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D)İl Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
E)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi

Soru 74. Acil bir toplantı amacıyla görevlendirilen bir özel güvenlik şirketi yapacağı koruma ve
güvenlik hizmetini ne kadar süre içerisinde hangi merciye bildirir?
A)48 saat içerisinde valiliğe
B)24 saat içerisinde valiliğe
C)Hizmete başladığı günün mesai bitimine kadar valiliğe
✓D)Süre kaydı aranmaksızın valiliğe
E)24 saat içerisinde il emniyet müdürlüğüne

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olan Ali’nin yetkilerinden
değildir?
✓A)Silahını her daim taşıyabilir
B)Silahını sadece görev alanında taşıyabilir
C)Cenaze naklinde görevli olursa nakil boyunca taşıyabilir 
D)Suçüstü gördüğü şüpheliyi kovalarken taşıyabilir
E)Para veya eşya nakli sırasında nakil boyunca taşıyabilir

Soru 76. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarından değildir?
A)Suçla karşılaştığında suça el koymak
B)Suçlu kaçarsa takibini yapmak
C)Doğal afetlerde afet yardım kurumlarına yardımcı olmak
✓D)Bir suçun olması durumunda olay yerini incelemek
E)Suçla ilgili delilleri saklamak ve genel kolluğa vermek

Soru 77. Özel güvenlik personelinin kimlik kartı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Kimlik kartının üzerinde personelin yönetici olup olmadığı yazar
B)Kimlik kartında personelin silahlı olup olmadığı da ayrıca belirtilir
C)Kimlik kartını taşımayan kişi 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesindeki yetkileri kullanamaz
D)Kimlik kartı 5 yılda bir yenilenir
✓E)Kimlik kartını kaybeden personel bir suçla karşılaştığı zaman müdahale edemez

Soru 78. İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde
sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A)Ağır Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
B)Sulh Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
✓C)Sulh Ceza Hakimi-Vali 
D)Ağır Ceza Hakimi-Vali
E)Sulh Ceza Hakimi-İl Emniyet Müdürü

Soru 79. Teşhis ile ilgili hangisi yanlıştır?
✓A)Mevcut bir soruşturma ile ilgili teşhis yapma işlemine polis karar verir
B)Teşhise tabi kişiler boy, kilo vb. yönlerden birbirine benzemelidir
C)Teşhis eden ile edilenler birbirini görmemelidir
D)Fotoğraf üzerinden de teşhis yaptırabilir
E)Teşhis işlemi en az iki kere tekrarlanır

Soru 80. Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?
A)Silah ruhsatı alacak kişi
B)Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kişi
✓C)Yakalama işlemi yapılan kişi
D)Gönüllü olarak parmak izin vermek isteyen kişi
E)T.C Vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişi

Soru 81. Arama kararında aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?
A)Aramanın konusu
B)Aramanın sebebi
C)Aramanın zamanı
D)Aramanın yapılacağı yer 
✓E)Aramanın şekli

Soru 82.
“Yıllık Ücretli İzin” ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Yıllık ücretli izin vazgeçilemez bir haktır
✓B)İşçi bir sene içinde kullanmadığı izinleri için diğer sene ücret alabilir
C)Ulusal ve dini bayramlar ile hafta tatilleri bu izinden sayılmaz
D)Yıllık ücretli izin ilke olarak bölünemez. Ancak taraflar anlaşırsa bölünebilir
E)Yıllık ücretli izin hakkını kazanmak için en az 1 yıl çalışma şartı vardır

Soru 83. 4857 sayılı İş Kanuna göre “Yeni İş Arama İzni” ile ilgili hangisi yanlıştır?
✓A)İş arama süresi en az 1 saat olmalıdır
B)İş arama izni iş saatleri içinde verilmelidir
C)İş arama izni alan kişinin ücreti kesilemez
D)İş arama izni toplu olarak birleştirilerek de kullanılabilir
E)İş arama izni işverence verilmez ise, işçiye o süreye ilişkin ücret ödenir

Soru 84. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin
cezasına karşı nereye başvurabilir?
A)İdare mahkemesine
B)Polise
C)İşçi sendikasına
✓D)İş mahkemesine 
E)İşveren sendikasına

Soru 85. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
A)Yakalama nedeniyle orantılı üst araması yapar
B)Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
C)İlgili genel kolluğa haber verir
✓D)Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır
E)Yakalanan kişiyi koruma altına alır

Soru 86. Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat
çalıştırılabilir?
✓A)45
B)60
C)65
D)80
E)70

Soru 87. Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
✓A)Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
B)Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
C)Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
D)Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa 
E)Tüzük-Anayasa -Kanun -Yönetmelik

Soru 88. Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı
işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
A)Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
B)Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
✓C)Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
D)Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
E)Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerdendir?
A)Banka müdürü
B)Siyasi parti il başkanı
C)Devlet memuru
✓D)Noter
E)Doktor

Soru 90. 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Adli mahkemeler
B)İdari mahkemeler
✓C)Mahalli mülki amir
D)İçişleri Bakanı 
E)Yetkili kolluk amiri

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi yapay (sentetik) kaynaklı uyuşturuculardandır?
✓A)Captagon
B)Kokain
C)Eroin
D)Esrar
E)Kodein

Soru 92. “Kokain”in hammaddesi olan koka bitkisi dünyada en çok hangi bölgede yetişir?
A)Güney Afrika
B)Güneydoğu Asya
✓C)Güney Amerika
D)Orta Avrupa
E)Orta Asya

Soru 93. C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en
etkisiz yangın söndürücü maddedir?
A)Sodyum bikarbonat tozlu yangın söndürücü
B)Kuru kimyevi toz
C)Karbondioksit
D)Köpük 
✓E)Su

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
A)Kirişlerin altında durmak
B)Balkona çıkmak
C)Koşarak dışarı çıkmak
✓D)Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
E)Pencereden aşağıya atlamak

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A)Yanıcı maddeyi örter
B)Boğma özelliği
✓C)Soğutma özelliği
D)Yangını durdurmak
E)Etrafı kirletir

Soru 96. Acil durum önlemleri hangi haller için uygulanır?
A)Nokta bazında söndürülemeyen yangınlar
B)Sabotaj ve terörle ilgili olaylar
C)Doğal olaylar (sel, deprem v.s. )
D)Önemli toplumsal olay ve toplantılar
✓E)Hepsi

Soru 97. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
A)Yanıcı madde - Isı
B)Oksijen - Hidrojen - Azot
C)Oksijen - Isı - Karbondioksit
D)Yanıcı madde - Azot - Isı
✓E)Yanıcı madde - Oksijen - Isı

Soru 98. İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?
A)Dört yılda bir
B)İlk görev verildiğinde
✓C)Yılda en az bir kere
D)İki yılda bir
E)Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en
etkili söndürme maddesidir?
A)Su püskürten taşınabilir cihazlar
B)Karbonmonoksit
✓C)Köpük (FOAM)
D)Hidrojen içerikli cihazlar
E)Su 

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?
A)Patlama tehlikesi
B)Elektrik tehlikesi
C)Solunum tehlikesi
D)Çökme tehlikesi
✓E)Hepsi

 

 

59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 59. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım