74. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı

74. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

74''üncü özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 31/12/2017 tarihinde 74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Mümkün olan en kısa sürede ilk yardım ekibine ulaşarak yaralıların durumları
hakkında bilgi vermeli
B)Olay yeri ve çevre güvenliğini almalı
C)Maddi suç delillerinin kaybolması veya bozulmasını engelleyici tedbirler almalı
D)Olay yerinde bulunan görgü şahitlerini tespit etmeli
✓E)Hepsi

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?
A)Bariyerler
✓B)İris tanıma
C)Retina taraması
D)Yüz tanıma
E)Parmak izi eşleştirme

Soru 3. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
✓A)Önleme araması
B)Adli arama
C)Zapt etme
D)El koyma
E)Şüpheli araması

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A)Kilo ve boy
B)Yüz yapısı
✓C)Soyut ifadeler
D)Cinsiyet
E)Görülebilir yaralar

Soru 5. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda
numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir
I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi
A)III
B)II ve III
C)I,II ve III
✓D)I,II ve IV
E)I, II, III ve IV

Soru 6. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki
işlemlerden hangisini yapamaz?
A)Şüpheliyi yakalamak
B)Yetkili kolluğa bilgi vermek
C)Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
✓D)Delilleri toplamak
E)Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek


Soru 8. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
✓A)Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
B)Şahısların elleri yıkatılmaz
C)Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
D)Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
E)Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir

Soru 9. Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket,
Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır?
I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III- Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
A)II
✓B)III, V
C)II, III
D)IV, V
E)I,II, III 

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve
dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A)Caydıncılık vasıtası olarak kullanılır
B)Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır
C)Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır
✓D)Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
E)Copun psikolojik etkisinden faydalanılır

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik
güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A)Kameralar
✓Bariyerler
C)Kapı tipi metal dedektörleri
D)El tipi metal dedektörleri
E)Panik butonu

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım
uygulamalarından biri değildir?
✓A)Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
B)Yara varsa üzeri kapatılmalıdır
C)Yumuşak bir bezle önce sarılmalıdır 
D)112 yardım istenmelidir
E)Yara su ile yıkanmamalıdır

Soru 13. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?
A)Şok
✓B)Koma
C)Yarı oturur
D)Sırt üstü yatar
E)Yüz üstü uzanır

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri
değildir?
A)Bası noktasına bası yapılır
✓B)Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
C)Şok pozisyonu verilir
D)Kanayan yere elle ya da temiz bir bezle bastırma
E)Kalp seviyesinde tutulur

Soru 15. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
✓A)Kalça ile diz arası
B)Diz ile ayak arası 
C)Diz ekleminin olduğu yer
D)Ayak bileği ile topuk arası
E)Ayak altı

Soru 16. Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/
Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A)5-2
B)10-2
✓C)30-2
D)10-1
E)5-1

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?
✓A)Hava yolunun tam tıkanması olanda
B)Hava yolunun kısmi tıkanması olanda
C)Hasta yaralı öksürüyor ise
D)Hastada kanama olması halinde
E)Hepsi

Soru 18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır 
✓B)İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C)Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal
afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D)İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E)İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir

Soru 19. İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?
A)Hava yolunun açılması
B)Solunumun düzenlenmesi
C)Kas ve iskelet sistemi kontrolü
✓D)Kan dolaşımının sağlanması
E)Sindirim sisteminin düzenlenmesi

Soru 20. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
✓A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Taşıma, Nakil
C)Konuşma, Bildirme, Nakil
D)Kurtarma, Taşıma, Nakil
E)Koruma, Kollama, Nakil

Soru 21. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en
uygun olarak tercih edilmelidir?
A)Tarla yangınları
B)Çöp yangınları
✓C)Akaryakıt yangınları
D)Kağıt ve karton esaslı yangınlar
E)Orman yangınları

Soru 22. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde
sıralanmıştır?
✓A)Gaz akışını kes-alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır veya soğut-su ve köpükle söndür
B)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-su ile söndür-Gaz akışını kes
C)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-köpük ile söndür-gaz akışını kes
D)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-kimyasal toz ile söndür-gaz akışını kes
E)Alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır-gaz akışını kes-köpükle söndür

Soru 23. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk
yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
A)Yangının söndürülmesi
✓İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
C)Değerli eşyanın yangından kurtarılması
D)Tesiste bulunan paraların kurtarılması 
E)Tesisin otoparkındaki araçların kurtarılması

Soru 24. Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara
müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?
A)Halon gazı
B)Kuru kimyasal tozlu söndürücüler
✓C)Su
D)Oksijeni azaltma
E)Hava ile irtibatın kesilmesi

Soru 25. Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?
A)Gaz maskeleri tüm gazlara karşı olmasa da üretim amacına göre çeşitli gazlara karşı
koruyucudurlar
✓B)Boşaltmış akaryakıt tankları yangın tehlikesi oluşturmazlar
C)Yangın battaniyeleri yangın mahallerinden kazazede tahliyesinde de kullanılabilir
D)Araç yangınlarında birden çok yangın türünü Bir arada görebiliriz
E)Zehirli gaz ve dumanın yoğun olduğu yangınlara müdahalede görevliler destek
sağlayacak solunum cihazları kullanırlar

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A)154
B)156 
C)186
✓D)177
E)187

Soru 27. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli
ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kendi kendine yanma
✓B)Yavaş yanma
C)Hızlı yanma
D)İçin için yanma
E)Parlama/patlama

Soru 28. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A)Baca izolasyonu
✓B)Paratoner
C)Yangın söndürme cihazı
D)Havalandırma sistemi
E)Duman algılama cihazları

Soru 29. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
✓A)Beyin 
B)Mide
C)Kalın bağırsak
D)Pankreas
E)Karaciğer

Soru 30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B)Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C)Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D)Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
✓E)Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir

Soru 31. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve
düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
✓A)Empati
B)Dinleme
C)Sağduyu
D)Sempati
E)Motivasyon

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
A)Göz teması kurma
B)Soru sorma
✓C)Hemen sonuç çıkarma
D)Dinlediğinizi belli etme
E)Not alma

Soru 33. En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Beden dili
B)İmaj
C)Olumlu kelimeler
D)Olumsuz kelimeler
E)Ses tonu

Soru 34. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için
değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
A)Mesaj tekrarı
✓B)Geri bildirim
C)Yansıtma
D)Görev tekrarı 
E)Kodlama

Soru 35. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir
rol oynar?
A)Ses tonu
B)Hitabet
C)Sempati
D)Mekan kullanımı
✓E)Göz teması

Soru 36. Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?
A)Eleştiri yapılmalıdır
B)Tevazu gösterilmelidir
C)Yargılama yapılmalıdır
✓D)Sorular sorulmalıdır
E)Şüpheci davranılmalıdır

Soru 37. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A)İletişim sürecini hatalardan arındırır
✓B)İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur
C)Kişilerin akıllarının okunmasını sağlar 
D)Geribildirim verilmesine imkân tanır
E)Yorumların doğru yapılmasını sağlar

Soru 38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Soru sormak, yanlış anlamaların önüne geçilmesi için gereklidir
B)İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır
C)Jestler mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur
✓D)“Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir
E)Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimini zorlaştırır

Soru 39. Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj
verir?
A)Sözlü mesaj
B)Manidar mesaj
✓C)Sözsüz mesaj
D)Yazılı mesaj
E)Açımlayıcı mesaj

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?
A)Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan
B)Ortak amaca yönelik eylem içinde olan 
C)Örgütlenmiş olan
D)Lideri Olan
✓E)Habersiz bir şekilde toplanmış olan

Soru 41. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne
çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Atılganlar
B)Etkilenenler
C)İhtiyatlılar
D)Seyirciler
E)Karşı Eylemciler

Soru 42. Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini
gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi
uygulaması gereken metotlardan biri değildir?
A)İkna edici Olma
B)Caydırıcı Olma
C)Profesyonel Olma
✓D)Taraftarlara Hakaret Etme
E)Tahriklere Kapılmama

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir? 
A)Gözlerde, burunda ve deride yanma, batma
B)Burun akması
✓C)Soğuk algınlığına neden olma
D)Vücut salgılarının artması
E)Öksürük ve nefes almada zorluk

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla
kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?
A)Gazın atıldığı bölgeden uzaklaşmak
B)Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümlerini yıkamak
C)Gaza maruz kalan vücut bölgelerini rüzgara karşı açık vaziyette tutmak
✓D)Maddenin bulaştığı yerleri losyon ve krem ile temizlemek
E)Normal nefes almaya gayret etmek

Soru 45. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılması gerekirse vuruş yeri
vücudun hangi bölgesi olmalıdır?
A)Yüz bölgesi
B)Kafa ve boyun bölgesi
C)Karın ve kasık bölgesi
✓D)Kol ve bacakların etli kısımları
E)Göğüs bölgesi 

Soru 46. Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun
hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?
A)Atılganlar
B)Provakatörler
C)Tesir altında kalanlar
D)Destekleyiciler
✓E)Seyirciler

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer
almaz?
A)Sendika faaliyetleri
B)Öğrenci eylemleri
✓C)Geleneklere uygun düzenlenen tören ve şenlikler
D)Grev ve lokavtlar
E)Açık alanda siyasi parti mitingleri

Soru 48. Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla
kullanılan düzen hangisidir?
A)Çapraz düzeni
B)Çember düzeni
C)Hat düzeni 
✓D)Kama düzeni
E)Yanlama düzeni

Soru 49. Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz
yaşartıcı gaz
kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz
yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?
A)Rüzgarın yönü hesaba katmalıdır
B)İnsan vücuduna doğru atmamalıdır
✓C)Mutlaka el ile atmalıdır
D)Belirli emir ve taktikler doğrultusunda atmalıdır
E)Açık alanlarda uygun oranda atmalıdır

Soru 50. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı
anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
✓A)Çatışma
B)Refleks
C)Dürtü
D)Davranış
E)Motivasyon

Soru 51. Bjr topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne
ad verilir?
A)İhtiyatlı
B)Atılgan
✓C)Provokatör
D)Gönüllü
E)Tesir altında kalan

Soru 52. Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne
denir?
✓A)Koruma
B)İzleme
C)Gözetleme
D)Kollama
E)Fark ettirme

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
A)İlk yardım bilgisine sahip olmalı
B)Fiziki kondisyonu yüksek ve dayanıklı olmalı
C)Silah bilgisi ve atış kabiliyeti yüksek olmalı
D)İletişim becerisi iyi olmalı 
'✓Sinirli ve asabi olmalı

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden
değildir?
A)Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B)Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C)VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan
korunmalıdır
D)Koruma esnek olmalı korunan kişinin görevini engellememelidir
✓E)Koruma personeli bireysel davranmalı ekip ruhu ile hareket etmemelidir

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte
verilmiştir?
A)Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
B)Dış Halka - Orta Halka-Karmaşık Halka
C)İç Halka - Dış Halka-Girift Halka
✓D)Dış Halka - Orta Halka - İç Halka
E)Savunma Çizgisi

Soru 56. Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması
öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak 
B)Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C)Havaya ateş etmek
✓D)Koruduğunuz kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E)Olay yerini boşaltmak

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta
bulunması gereken özelliktir?
✓A)Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olması
B)Balistik özelliği bulunmayan hafif araç olması
C)Yerli üretim olması
D)Tek kapılı araç olması
E)Sportif araç olması

Soru 58. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri,
korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı
arasındaki mesafe ne olmalıdır?
A)Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
B)Dört araç boyu mesafede
✓C)Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
D)Önemli Kişiyi görecek mesafede
E)Çok yakın mesafede

Soru 59. Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir.
Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına
gerek yoktur?
A)İlde bulunan hastaneler ve ambulans hizmetlerinin durumu
B)Programda kullanılacak güzergâhlar
C)Ziyaret programı
D)Güzergâhta bulunan boğma noktaları
✓E)Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A)Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi
yapmak gereklidir
B)Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
✓C)Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli
silahla saldırgan önlenmelidir
D)Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi
tanımak ve araştırmak şarttır
E)Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden
bilmek mümkün değildir

Soru 61. Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması
için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit
etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?
A)Aynı arama noktasında bulunan genel kolluk görevlilerine durumu hemen bildirir 
✓B)Seyirciyi silahlı olarak sahaya alamayacağını bildirerek derhal geri çıkartır
C)Silahın ruhsatlı olup olmadığını kontrol ederek eğer ruhsatsız ise şahısla birlikte
polise teslim eder
D)Silahın taşıma ruhsatlı olduğunu görse dahi seyircinin stada girişine müsaade etmez
E)Seyirci, askeri personel kimliğini ibraz etse dahi stada girişe müsaade etmez

Soru 62. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik
görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?
A)Cumhuriyet Savcısının
✓B)Mülki Amirin
C)İl Emniyet Müdürünün
D)Müsabaka Güvenlik Amirinin
E)İl Spor Güvenlik Kurulunun

Soru 63. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden
hangisini yapabilir?
A)Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
B)Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
C)Olay yerindeki delilleri toplarlar
D)Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler
✓E)Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler 

Soru 64. Hastane polikliniğinde görevli özelgüvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya
müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile
önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
A)Doktoru darp eden şahıs yakalanarak suçun devamı önlenir
B)Yetkili genel kolluğa bilgi verilir
✓C)Önemli bir yaralanma olmadığı için şahısla doktor barıştırılır
D)Gelen kolluk görevlisine, şahıs ve varsa Deliller tutanakla teslim edilir
E)İstenmesi halinde kamera görüntüleri kolluk görevlilerine verilir

Soru 65. Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle
özel güvenlik alanında görev alamazlar?
A)Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla
direnen
B)Ateşli silâhını 5188 sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan
✓C)Grev yasağına uymayan
D)Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılan
E)Yetkili genel kolluk kuvvetlerini tehdit eden

Soru 66. Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın,
valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?
A)Para veya değerli eşya nakli
B)Geçici veya acil haller 
C)Toplantı ve benzeri etkinlikler
D)Konser ve sahne gösterileri
✓E)Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

Soru 67. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması iznine
tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Adalet Bakanlığının
✓B)İçişleri Bakanlığının
C)Başbakanlığın
D)Valiliğin
E)Ekonomi Bakanlığının

Soru 68. Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
A)Özel sağlık sigortası
B)Hayat sigortası
✓C)Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
D)Seyahat sigortası
E)Ferdi kaza sigortası

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz? 
A)Vali Yardımcısı
✓B)İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
C)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
E)Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri
olamaz?
A)Kelepçe
B)Cop
C)Basınçlı su
✓D)Elektroşok cihazı
E)Göz yaşartıcı gaz

Soru 71. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlilerine Valilikçe kimlik kartı verilir
B)Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler
C)Görevlerini yerine getirirken yaralanan, özel güvenlik görevlilerine iş sözleşmesinde
veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
✓D)Özel güvenlik personeli greve katılabilir
E)Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında
başka bir işte çalıştırılamaz 

Soru 72. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Maddî güç, bedenî kuvvet, silah kullanımı
✓B)Bedeni kuvvet, maddî güç, silah kullanımı
C)Silah kullanımı, maddî güç, bedenî kuvvet
D)Maddî güç, silah kullanımı, bedenî kuvvet
E)Bedeni kuvvet, silah kullanımı, maddî güç

Soru 73. Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?
A)Evlenmesi
✓B)Üniversitede öğrenim görmesi
C)Evlat edinmesi
D)Ana veya babasının ölmesi
E)Eşinin doğum yapması

Soru 74. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde olduğu sürece kendilerine
tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B)Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında olduğu sürece
silahlarını görev alanı dışında da taşıyabilirler 
C)İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde görev
alanı dışına çıkılmış sayılır
✓D)Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
E)Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, koruduğu kişi ile
birlikte olsun olmasın ülke genelidir

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma
İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?
A)İş ilişkisinde dil, din, ırk ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz
B)İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli
çalışan işçiye farklı işlem yapamaz
C)İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, iş
sözleşmesinin yapılmasında ve sona ermesinde, gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı
farklı işlem yapamaz
D)Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz
✓E)İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir
ücretin uygulanmasını haklı kılar

Soru 76. Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için
Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi
hareket yanlış olur?
A)Veli, görev alanında detektörle üst araması yapılabilir
✓B)Veli, kimlik bilgilerini, taşıma ruhsatındaki bilgileri ve silahı kontrol ederek şahsın
silahıyla okula girmesine müsaade edebilir 
C)Veli, şahsın taşıma ruhsatı olsa da okula silahıyla girmesine müsaade etmemelidir
D)Olaydaki şahıs, okulun yöneticisi dahi olsa silahıyla okula girmesi mümkün değildir
E)İlgili şahıs, Veli’nin kendisine refakat etmesi halinde dahi silahıyla okula giremez

Soru 77. Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde
herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?
A)Basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama
B)Taksirle yaralama
✓C)Akıl hastası bir şahsa karşı işlenen cinsel taciz
D)Malvarlığını büyük bir zarara uğratacağından bahisle işlenen tehdit
E)Geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenen kullanma hırsızlığı

Soru 78. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
✓A)Hakim
B)C.Savcısı
C)Mülki Amir
D)Kolluk Amiri
E)Hiçbiri

Soru 79. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış
ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini
koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı 
anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Sinan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir
B)Sinan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır
C)Sinan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
D)Sinan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır
✓E)Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
✓A)Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
B)Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenlerin dedektörle aranması
C)Görevli olduğu yerde suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
D)Yangın durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girmesi
E)Görevli olduğu yerde yaptığı arama sırasında suç teşkil eden eşyanın emanete
alınması

Soru 81. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Tamamlayıcı
B)Belirleyici
C)Eksik
D)Artan 
E)Hiçbiri

Soru 82. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?
A)Sahne gösterilerinde
B)Sağlık tesislerinde
✓C)Terörle mücadelede
D)Eğitim ve öğretim kurumlarında
E)Banka güvenliğinde

Soru 83. Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin
çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
A)Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe güvenlik
soruşturması yapılır
B)Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş
olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir
✓C)Güvenlik soruşturması periyodik olarak her 2 yılda bir yenilenir
D)Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe
bildirilir
E)Terör örgütlerine iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında
faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar

Soru 84. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne
zaman ve nerede kullanabilir? 
A)Her zaman ve her yerde
B)Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C)İl hudutları içinde ve her zaman
D)Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
✓E)Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında

Soru 85. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının
amiri kimdir?
A)İçişleri Bakanı
B)Başbakan
✓C)Vali
D)Kaymakam
E)İl Emniyet Müdürü

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?
A)CCTV Kapalı Devre Kamera ve Kayı Sistemleri
B)İz Detektörleri Sistemi
✓C)Üst Arama (el ile)
D)Bagaj Tarama Sistemi (EDS/EDDS Sistemi)
E)Kapı Tipi Metal Arama Detektörü

Soru 87. Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik
görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir.
Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
A)Kırmızı ve tonları
✓B)Mavi ve tonları
C)Siyah
D)Turuncu ve tonları
E)Yeşil

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?
A)Parmak izi tanıma sistemi
B)İris tanıma sistemi
C)Yüz tanıma sistemi
D)Ses tanıma sistemi
✓E)Manyetik kartlı geçiş sistemi

Soru 89. Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki
mesafe ne olmalıdır?
A)50 cm
✓B)1 m
C)70 cm 
D)Kırmızıçizgi mesafesi kadar
E)2 m

Soru 90. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A)Motivasyon
B)Stabilizasyon
C)Zoom
✓D)Kalibrasyon
E)Gramaj ayarı

Soru 91. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere
ne ad verilir?
A)Mahalle
B)Polis bölgesi
✓C)Devriye güzergâhı
D)Belediye sınırları
E)Kontrollü bölge

Soru 92. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
✓A)İhbar ciddiye alınmaz
B)Emniyet hattı oluşturulur 
C)Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D)Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E)Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

Soru 93. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A)Kimlik tespiti yapılmalıdır
B)Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C)Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
✓D)Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E)Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A)Suç sebebi
B)Yakalanma zamanı ve yeri
✓C)Bilirkişi ifadesi
D)Ne şekilde yakalandığı
E)Zor kullanılmış işe doktor raporu

Soru 95. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik
tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar,
yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A)İhbar
✓B)Eşkâl
C)Bombalı paket
D)Biyolojik tehdit
E)Devriye

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A)Haksız saldırı olmalı
B)Devam eden bir saldırı olmalı
C)Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
D)Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
✓E)Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
✓A)Eğilerek arama
B)Diz çöktürerek arama
C)Çömeltilerek arama
D)Duvara yaslayarak arama
E)Hassas arama


Soru 98. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
A)Umumi veya umuma açık yerlerde veya öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
✓B)Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
C)Yerleşim yerleri giriş ve çıkışlarında
D)Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında
E)Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev
yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine
gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında
unuttuğunu farkeder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?
A)Servisi kaçıracağından dolayı hiçbir şey yapmaz, silahı ertesi gün göreve gelirken
getirebilir
B)Özel Güvenlik şirketini arayarak durumu anlatır, ertesi gün silahı getireceğini söyler
C)Fabrikanın muhasebecisini arayarak durumu anlatır, ertesi gün silahı getireceğini
söyler
D)Durumu servis şoförüne anlatır
✓E)Hemen servisten inerek (tabancayı görev alanının dışına çıkarmasının uygun
olmayacağından) görev noktasına gelip prosedüre uygun silahı teslim eder

Soru 100. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların
daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Koruma altına alma 
✓B)Emanete alma
C)Zaptetme
D)Gözönünde bulundurma
E)Suça elkoyma

 

 

74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 74. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,

 

0
Paylaşım