80. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

80'inci özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 11/01/2019 tarihinde 80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi
görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini
yapması gerekir?
✓A)Şüpheli hakkında tutanak yazarak şüpheli kişiyi en kısa zamanda Genel Kolluk
görevlilerine teslim eder
B)Şüpheli kişiyi amirine teslim eder
C)Şüpheliyi gözaltına alır ve kolluk görevlilerini bilgilendirir
D)Şüphelinin çaldığı mali sahibine verir ve şüpheliyi kolluk görevlilerine teslim eder
E)Şüpheliyi sorguya çeker ve ifadesini alır


Soru 2. Koruma ve güvenlikten sorumlu kişiler hakkında, bulundurulması ya da
gereken silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gereken durumlarda
diğer fizikî ve aletli güvenlik önlemlerini belirlemekle yetkilendirilmiş organ aşağıdaki
şıklardan hangisidir?
A)Jandarma Komutanlığı
B)İl Emniyet Müdürlüğü
C)Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D)Ticaret ve Sanayi Odası
✓E)Özel Güvenlik Komisyonu

Soru 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni
vermeye yetkilidir?
✓A)İçişleri Bakanlığı
B)Türkiye Odalar Borsalar Birliği
C)Sanayi ve Ticaret Odası
D)Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E)Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

Soru 4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi alarm izleme merkezi kurmak ve işletmek için
yeterlilik belgesi verebilir?
✓A)Valilikler
B)İçişleri Bakanlığı
C)Belediye Başkanlığı
D)Cumhuriyet Başsavcılığı
E)Sanayi ve Ticaret Odası

Soru 5. Aşağıdaki kurumlardan hangisi kamuda güvenliğin gerekli olduğu durumlarda,
özel güvenlik izninin verildiği alanlarda alınmış olan özel güvenlik tedbirlerini kontrol
etmek ve bu tedbirlerin yetersiz bulunması halinde ek önlemler aldırmak için yetkilidir?
A)Belediye Başkanı
B)İl Emniyet Müdürü
C)İl Jandarma Komutanı
✓D)Mülki İdare Amiri
E)Milletvekili

Soru 6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyelerinden biri
değildir?
A)İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
✓B)Belediye temsilcisi
C)İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D)Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi
E)Vali Yardımcısı


Soru 7. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içinde bulunan ve yaralama şüphesi
olan şahısları teslim etmeleri gereken makam hangisidir?
A)Mülki İdare Amirlikleri
B)İşveren
C)Cumhuriyet Başsavcılıkları
✓D)Yetkili Genel Kolluk Birimi
E)Özel Güvenlik Amirine

Soru 8. “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?
A)Ölçülülük
✓B)Keyfilik
C)Kademelilik
D)Zorunluluk
E)Kanunilik

Soru 9. Temel eğitimde başarılı olanlar kimlik kartlarını hangi makamdan alırlar?
A)Jandarma
B)Genel Kurmay Başkanlığı
C)Emniyet Genel Müdürlüğü
D)Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
✓E)Valilik 

Soru 10. Savunma şirketinde görev yapan silahlı özel güvenlikler hangi durumlarda
silahlarını evlerinde tutabilirler?
A)Acil ve zorunlu bir durum varsa
B)Mülki amir izin verirse
✓C)Silahını evinde hiçbir şekilde bulunduramaz
D)Polis onay verirse
E)5188 sayılı Kanun'a göre silahlı özel güvenliğin böyle bir yetkisi vardır

Soru 11. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki şartlardan hangisini taşımak zorunda
değildir?
A)Affa uğrasa dahi hiçbir şekilde dolandırıcılık ya da güveni kötüye kullanma gibi
suçlarından ceza almamış olmamalıdır
✓B)Taksirle yaralama suçu nedeniyle bir yıl ya da daha fazla ceza almamış olmak
C)Özel hayat, özel hayatın gizliliği ve cinsel dokunulmazlık suçları nedeniyle hakkında
devam eden bir soruşturma veya kovuşturma olmamak
D)Özel güvenlik görevini yapmaya engel teşkil edecek şekilde bedensel ya da ruhsal bir
engeli olmamak
E)Özel güvenlik temel eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak

Soru 12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da yer almamaktadır?
✓A)Özel güvenlik görevlilerinin ruhsatlı silahlarıyla konser alanlarında görev yapma
yetkisi vardır 
B)Para ve değerli eşya nakillerinde güzergah alanı görev alanı sayılmaktadır
C)Komisyon kararıyla zorunlu hallerde görev alanı genişletilebilir ya da daraltılabilir
D)Şahısları korumakla görevli özel güvenliklerin görev alanları, korudukları kişinin gittiği
yerlerdir
E)Silahlı özel güvenlik görevlilerin silahlarını görev alanının dışına çıkarmaları yasaktır

Soru 13. Kamu kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri, aldıkları disiplin
cezaları ile ilgili olarak nereye başvurmalıdır?
✓A)İdare Mahkemesi
B)İşveren Sendikası
C)İş Mahkemesi
D)İşçi Sendikası
E)Polis

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri kamuya açık yerlerde kuvvetli suç şüphesi olmadıkça
kimlik sorma yetkisini kullanamazlar. Kamuya ait açık yerlerde kimlik sormak için hangi
şartlar olmalıdır?
I. Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlileriyle beraber görev yapıyor olmalı
II. Kimlik sorma uygulaması kamu kolluk görevlileri tarafından başlatılmalı
III. Kamu kolluğu kimlik sorma talebinde bulunmalı
IV. ÖGG görev yaptığı şirketten bu konuda yazılı bir emir almış olmalı
V. Özel güvenlik görevlisi görev alanı dışında olmamalı
VI. Özel güvenlik görevlisi istediği her zaman kimlik sorma yetkisine sahiptir
B)II-III-V
✓C)I-II-III-V
D)III-V-VI
E)I-V-VI

Soru 15. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nda yer alan yazılı görevleri yaptığı sırada
yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine ya da ölen özel güvenlik
görevlisinin kanunî mirasçılarına hangi şekilde tazminat ödenir?
A)Silahlı özel güvenlikler alabilir
B)Soruşturma tamamlanmadan tazminat verilmez
C)Tüketici Hakem Heyeti karar verir
D)Son kararı verecek kişi bilirkişidir
✓E)İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde yer alan miktara ve esaslara göre
tazminat verilir

Soru 16. Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçelerine ait suretlerin birer tanesi,
personel görev yapmaya başladığı tarihten itibaren kaç günde valiliğe verilmelidir?
A)20
B)10
C)7
✓D)15
E)5


Soru 17. T.C. vatandaşı olmayanlar ülkemizde özel güvenlik şirketi kurabilmek için
hangi temel ilkeye bakılır?
A)Şahsilik
B)Mülkilik
✓C)Mütekabiliyet
D)Koruma
E)Evrensellik

Soru 18. Zor kullanmakla ilgili son aşama aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
✓A)Silah kullanma
B)Fiziksel kuvvete başvurma
C)Göz yaşartıcı sprey kullanımı
D)Polis köpeklerini olaya dahil etme
E)Basınçlı su kullanımı

Soru 19. Otogarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet, terminalin kapısından
geçen kişide ruhsatsız silah olduğunu fark etmiştir. Ahmet bu durumda ne yapmalıdır?
A)Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerekir
✓B)Zaman kaybetmeden polise haber vermeli, polis gelene kadar hem silahı hem de
şüpheli kişiyi koruma altına alır, tutanak tutar ve polise teslim eder
C)Silahı alıkoyar, şahsı gönderir, polise haber verir ve tutanak tutarak silahı polis verir 
D)Şüpheli kişiye silahla otogara girmesinin yasak olduğunu söyler ve silahı teslim alır
E)Silah ruhsatsız olduğu için, kişinin ruhsat alması için emniyete gitmesi gerektiğini
söyler

Soru 20. Görev alanı içinde işlenmiş olan bir suçun failini yakalayan ve delillerini
saklayan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yapmış olur?
A)Önleyici görev
B)Kurumsal görev
C)Kişisel görev
D)İdari görev
✓E)Adli görev

Soru 21. Parmak izinin özellikleri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Değiştirilmesi mümkün değildir
B)Hiçbir parmak izi bir diğerinin aynısı değildir
✓C)Arşivlenemezler
D)Parmak izleri bir başka parmak izine benzetilemezler
E)Parmak izleri değişmezler

Soru 22. Belli güzergâhlara bağlı kalarak yürütülen devriye yöntemi nedir?
✓A)Planlı devriye
B)Olağan devriye
C)Geri dönüşlü devriye
D)Motorize devriye
E)Dairesel devriye

Soru 23. Özel güvenlik sorumlusu atama alabilmek için, çalıştığı yerde en az kaç tane
özel güvenlik görevlisi çalışıyor olmalıdır?
A)20
✓B)15
C)10
D)35
E)25

Soru 24. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nun 7. maddesinin E bendine göre özel
güvenlik görevlileri; yangın, deprem gibi doğal afetlerde ve imdat istenmesi durumunda
görev alanı içindeki işyerlerine ve konutlara girebilirler. Bu yetki ile özel güvenlik görevlileri
hangi görevi üstlenirler?
A)Önleyici
B)Koruyucu
C)İdari
D)Adli
✓E)Yardım


Soru 25. Bir alışveriş merkezinde devriye olarak görev yapan Mehmet ve Kemal hangi
yetkileri kullanamaz?
A)Terk edilen ve sonradan bulunan bir eşyayı emanet bölümüne teslim etme
B)Görev alanı içinde imdat istenirse işyerine girme
C)Görev alanı içinde şüpheli paket görülmesi halinde çevredeki emniyet birimini aramak
ve genel kolluk görevlilerine haber verme
D)Yakalama emri ya da mahkumiyet kararı olan kişilerin yakalanması
✓E)Şüpheli görülen kişilere kimlik tespiti yapma

Soru 26. Kontrol noktasına gelenlerin güvenlik cihazlarından geçmelerini sağlayan ve
giriş bölümünde kişilere uyulması gereken kuralları anlatan personelin adı nedir?
✓A)Yönlendirme personeli
B)Kontrol personeli
C)Devriye personeli
D)Kontrol nokta amiri
E)Koruma personeli

Soru 27. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kimlik soramazlar?
A)İstasyon
B)Toplantı
C)Hava meydanı 
D)Liman
✓E)Park

Soru 28. Bir müze ziyaretine gelen ve üstünde taşıma ruhsatlı silahı olan biri kontrol
noktasından geçerken silahını da üstünde taşımak istemektedir. Bu durumda kontrol
noktasında görev yapan ÖGG Ahmet, ne yapmalıdır?
A)Kişinin içeri girmesine izin vermez
✓B)Kişinin silahıyla birlikte içeri girmesine izin verir
C)Talimatlar neyse onu uygular
D)Müze müdürünün kararlarını uygular
E)Silahı emanete alır ve kişinin içeri girmesine izin verir

Soru 29. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır?
A)Para
B)İlaç
C)Boya
✓D)Kıl
E)Lif

Soru 30. Devriye olarak görev yaptıkları fabrikada çalışan ÖGG Ahmet ile Kemal'in
hangi davranışları hatalıdır?
A)Fabrikanın hassas alanlarını denetleme 
B)Şüpheli kişileri takip etme
C)Çevreyle düzgün iletişim kurma
✓D)Trafiği düzene sokma
E)Ayrı güzergâhta hareket etme

Soru 31. Eşkal tarifi sırasında bir insanın değişmeyen özelliklerinden biri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Ten rengi
✓B)Öfke hali
C)Dilsizlik
D)Kekemelik
E)Yanık izi

Soru 32. Adli makamlar tarafından uzman personele yaptırılan teknik raporlara verilen
isimdir. Tanımlanan rapor aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A)Araştırma raporu
B)Gözlem raporu
C)Olay raporu
D)Takip raporu
✓E)Bilirkişi raporu

Soru 33. Kontrol noktasında çalışan ÖGG Sinem ile Deniz hangi yetkileri
kullanamazlar?
A)Arama (güvenlik cihazından geçirme)
B)Yakalama
✓C)Gözaltına alma
D)Emanete alma
E)Zor kullanma

Soru 34. Telsiz konuşmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A)Konuşma sırasında isim ve rütbe kullanılması gerekir
B)Mesajlar kısa olmamalıdır
✓C)Konuşma sırasında çağrı yaparken karşı tarafın kod numarası ile yapılmalıdır
D)Telsizin sesi çok fazla açılır
E)Telsizle gizli görüşmeler yapılabilir

Soru 35. Bir mal ya da eşya üstünde zilyede ait tasarruf yetkisi kamu gücü kullanılarak
kaldırılırsa bunun adı ne olur?
A)Zor kullanma
B)Muhafaza altına alma
✓C)El koyma
D)Gözaltına alma 
E)Arama

Soru 36. Genel kolluk kontrolü ve gözetimi altında özel güvenlik görevlilerinin yaptığı
hava meydanları aramasının adı nedi?
A)İş yeri araması
✓B)Önleme araması
C)İdari arama
D)Üst araması
E)Adli arama

Soru 37. Olayın devam ettiği sırada kişi veya kişilerin yakalanmasında düzenlenen
tutanağın ismi nedir?
A)Olay tespit tutanağı
B)Yakalama tutanağı
C)Teslim tesellüm tutanağı
✓D)Suçüstü tutanağı
E)Arama tutanağı

Soru 38. Adli arama için aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?
A)Hava meydanları araması
B)Toplantı aramaları 
C)Terminal girişlerinde yapılan aramalar
D)Cenaze törenlerinde yapılan aramalar
✓E)Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama

Soru 39. Delillerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yasalara aykırı olamaz
B)Olayla ilişkili olmak zorundadır
C)Suç unsurlarından biri olmak zorundadır.
✓D)Soyut nesnelerden oluşmalıdır
E)Olay içinde bulunmak zorundadır

Soru 40. 5188 sayılı Kanun'daki 23. madde ile ilgili olarak “ceza uygulaması”
kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyen kişilerin kamu görevlilerine karşı suç
işlemiş gibi ceza alabilmeleri için işlenen suç terör kapsamında olmalıdır
B)Özel güvenlik görevlilerine yaptıkları görev nedeniyle suç işleyenler ağır ceza ile
yargılanırlar
C)Özel güvenlik görevlileri suç işlerse kendilerine mutlaka bir avukat tutulmalıdır
✓D)Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle alakalı suç işlerse kamu görevlileri gibi işlem
görürler
E)Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde suç işlerse alacağı ceza yarı oranda
artar

Soru 41. Metal detektörlerle alakalı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru
değildir?
A)Metal detektörlerin ayarlanması işlemi kalibrasyon olarak adlandırılır
B)Metal dedektörler elektromanyetik dalga gönderirler, bu sayede metalden geri
yansıyan dalgayı algılarlar ve metal cisimleri fark ederler
C)Kişiler metal detektöre dokunarak kontrol edilirlerse statik elektrikle yüklenme olacağı
için cihaz yanlış alarm verebilir
D)Metal dedektörler eğer metal bir cisim ile karşılaşırlarsa sesli veya ışıklı alarm
verebilirler
✓E)Kişilerin üzerlerinde plastikten üretilen ateşli bir silah varsa, bu silahlar metal
dedektörler sayesinde güvenli bir şekilde aranabilir

Soru 42. X-Ray kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A)Sırt çantaları
B)Önceden tanınan kargo görevlisinin taşıdığı paket
C)Kemer, cüzdan ve el çantası gibi eşyalar
✓D)İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
E)Kişilerin yanında taşıdıkları bavul

Soru 43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bir binaya yalnızca yetkili ya
da izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak için kullanılan cihazlardan ya da sistemlerdendir?
I- Kartlı geçiş sistemi
II- X-ray cihazı
III-Metal dedektörü 
✓A)I
B)II
C)III
D)I, III
E)I, II ve III

Soru 44. Birden çok kameranın manuel ya da otomatik olarak ekranda görülebilmesini
sağlar.Sözlük anlamı seçici, değiştiricidir. Tanımı yapılan kapalı devre televizyon
sistemine (CCTV) ait hangi ekipman anlatılmaktadır?
A)Lens (mercek)
✓B)Switcher (anahtarlayıcı)
C)Bullet kamera
D)Pan-Tilt motor
E)Monitör

Soru 45. Kameralar gece karanlık ortamda düzgün görüntü alabilmek için hangi
aparatla birlikte kullanılmalıdır?
A)El feneri
B)Hareket sensörü
✓C)İnfrared aydınlatma cihazı
D)Nvr kayıt cihazı
E)Floresan lamba 

Soru 46. Söndürme etkisi ile ilgili olarak kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve
çekilmesi özelliklerinden hangisi doğru seçenektir?
A)Engelleme
✓B)Soğutma
C)Boğma
D)Akışından kesme
E)Yakıtı giderme

Soru 47. ABC tozları aşağıdaki seçeneklerden hangisini içerir?
A)Potasyum Klorür
B)Sodyum Klorür
C)Potasyum Karbonat
✓D)Mono Amonyum Fosfat (MAP)
E)Sodyum Karbonat

Soru 48. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yangın söndürücü değildir?
A)Karbondioksit
B)Köpük
✓C)Asetilen
D)Kum 
E)Kuru Kimyevi Toz

Soru 49. |. Panik yapmayın ve çevredeki insanlara haber verin
II. İtfaiyeyeye haber vermeden önce yangını söndürmek için uğraşın
III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyun ve binayı en kısa sürede boşaltın
IV. Camlardan ve balkondan çıkıp yardım çağrısında bulununn
Yukarıda yangın sırasında yapılması gereken davranışlar sıralanmıştır. Aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğru davranış şekilleridir?
A)I, II, III, IV
B)I, IV
✓C)I, III
D)I, II
E)I, II, III

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi eğer bulunduğu yerde gaz kokusu alırsa hangisini asla
yapmamalıdır?
A)Ortamı havalandırmalıdır
B)LPG ise yerleri süpürerek gazın tahliye edilmesini sağlamalıdır
C)Doğalgaz kokusu varsa tavanların süpürülmesini sağlamalıdır
✓D)Yanan lambaları ve elektrikli cihazları hemen kapamalıdır
E)Açık gaz vanalarını kapatması gerekir

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi yangının neden olabileceği tehlikelerden değildir?
A)Patlama tehlikesi
B)Kimyasal tehlike
✓C)Su tehlikesi
D)Yüksek sıcaklık tehlikesi
E)Çökme tehlikesi

Soru 52. Toplumun bir kısmı ya da tamamı için fiziksek, ekonomik ve sosyal kayıplara
neden olan, normal hayatın ve insan faaliyetlerinin aksamasına ya da durmasına yol
açan, teknolojik ya da insan kaynaklı olayların ismi nedir?
A)Sel
B)Tehlike
✓C)Doğal Afet
D)Deprem
E)Tsunami

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi söndürme amacıyla kullanılan sağladığı faydalardan
biri olamaz?
A)Ahşap, kağıt ve tekstil yangınlarında oldukça etkilidir
B)Zehirleyici etkisi yoktur; nötr kimyasal maddelerden biridir
✓C)Potasyum, kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi kimyasal maddelerle temas etmesi
halinde hidrojen oluşur, bu da patlamalara sebep olur 
D)Yangın söndürme maddeleri içinde en ekonomik olanıdır
E)Temin edilmesi oldukça kolaydır

Soru 54. İlkyardımın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yardım istemek
B)Olay yerinde ilaçla yapılan ilk müdahale
C)Hastanedeki hekimlerin yaptığı ilk müdahale
✓D)Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmemesi için yapılan ilaçsız ilk
müdahale
E)Ambulanstaki görevlilerin yaptığı müdahale

Soru 55. Bak-Dinle-Hisset sırasında nefesin en çok kaç saniye dinlenmesi gerekir?
A)5 saniye
B)2 saniye
✓C)10 saniye
D)15 saniye
E)12 saniye

Soru 56. İlkyardımın öncelikli amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Ortamdaki güvenliği korumak
B)Hayati tehlikeyi yok etmek 
C)Hayati fonksiyonların devam etmesini sağlamak
✓D)Hasta için gereken tıbbi tedaviyi yapmak
E)Hasta ya da yaralının durumunun daha da kötüleşmemesi için gerekli tedbirleri almak

Soru 57. Trafik kazası geçiren birinin hava yolunun açılması için ne yapılır?
A)Hasta koma pozisyonuna alınır
B)Dil üst dudağa çengelli iğne ile tutturulur
✓C)Baş-çene pozisyonu ayarlanır
D)Dil dışarı çekilir
E)Baş yan tarafa çevrilir

Soru 58. Hangi seçenekte ilk yardımın temel uygulamaları bulunur?
A) Koruma, Bildirme, Önleme
B)Bildirme, Tedavi, Koruma
C)Koruma, Kurtarma, Tedavi
✓D)Koruma, Bildirme, Kurtarma
E)Kurtarma, Bildirme, Tedavi

Soru 59. İlk yardımda temel yaşam desteği olarak aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Kalp masajı 
B)Dilin elle tutulup çekilmesi
C)Hava yolunun açılması
✓D)Psikolojik yardım
E)Suni solunum

Soru 60. ÖGG olarak çalışan Ahmet patlama, sonunda oluşan yangından yaralı olarak
birini kurtarır. Ahmet, ilk yardım kapsamında hangisini yapmalıdır?
A)Yanığın üstüne yanık giderici merhem sürer
B)Su toplayan kısımları patlatır
✓C)Kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar ve yuvarlayarak yanmanın
durmasını sağlar
D)Yanık bölgesine bandaj uygular
E)Yanmış bölgedeki derileri kaldırır

Soru 61. Kırık tespiti için hangisi doğrudur?
A)Kırık bölge normal haline getirilmeli
B)Açık kırık var ise görünen minik kemikler temizlenmeli
C)Yara varsa üstü kapatılmamalı
✓D)Tespit yaparken yaralı alan hareket ettirilmemeli
E)Kırıklar tespit edilmeden önce hastaneye götürülmeli

Soru 62. Karşıdakini dinliyor görünürken başka şeyleri düşünmek hangi dinleme türüne
girer?
✓A)Görünüşte dinleme
B)Denetçi dinleme
C)Seçerek dinleme
D)Nezaketen dinleme
E)Savunucu dinleme

Soru 63. Kaza geçiren bir yaralıyı omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarabilmek için
hangi taşıma tekniği kullanılmalıdır?
✓A)Rentek manevrası
B)Heimlich manevrası
C)Ayaklarından tutarak sürükleme
D)İtfaiyeci yöntemiyle taşıma
E)Altın beşik

Soru 64. Aşağıdaki uyuşturuculardan hangisi doğal kaynaklıdır?
A)Extacy
B)Solventler
C)Amfetaminler
D)Sedatifler 
✓E)Afyon

Soru 65. Aşağıdaki şıklardan hangisi Eroinin etkilerinden olamaz?
✓A)Göz bebekleri büyür
B)Ayakta durmakta zorluk çekilir
C)Vücut ısısı düşer
D)İletişim kurmakta zorlanılır
E)Nabız yavaşlar ve kan basıncı düşer

Soru 66. Herhangi bir işi yapabilmek için duyulan güçlü isteğin adı nedir?
✓A)Motivasyon
B)Dürtü
C)Sempati
D)Empati
E)Empati

Soru 67. Empati ile sempati arasında ne fark vardır?
A)Empatide duygular önemsizdir
B)Sempatide düşünceler ön plandadır
C)Empatide kişiyle beraber üzülür ya da mutlu olursunuz 
✓D)Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek öne çıkar
E)Aralarında bir fark bulunmaz

Soru 68. Günlük hayatta engel ve zorlama sonucunda ruhsal olarak gergin ya da
huzursuz hissetme hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)Motivasyon
B)Gürültü
✓C)Stres
D)Empati
E)İletişim

Soru 69. Başarılı bir şekilde iletişim kurabilmenin temel şartlarından biri hangisidir?
A)Alçak sesle konuşmamak
✓B)İletişimin hangi amaçla yapıldığının bilincinde olmak
C)İletişimi uzun tutmamak
D)Kapalı ortamlarda iletişim kurmaya çalışmak
E)Otoritenin gücünden faydalanmak

Soru 70. Kişiler, kurumlar, nesneler ya da olaylar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan
verilen peşin kararların ismi nedir?
A)Bilgisizlik 
B)Saygı
C)Tutum
D)Empati
✓E)Önyargı

Soru 71. İletişim sırasında “Sen Dili”ni kullanmak niçin önerilmez?
A)Sorumlulukların artmasını sağlar
✓B)Suçlayıcılık içerir
C)Özgüveni artırır
D)Ekip ruhunu güçlendirir
E)Dayanışmayı artırır

Soru 72. İletişim sırasında alıcı bir mesajı anlamaya çalışarak dinliyorsa bunun adı
nedir?
✓A)Aktif dinleme
B)Kişisel dinleme
C)Tuzak kurucu dinleme
D)Görünüşte dinleme
E)Yüzeysel dinleme

Soru 73. ÖGG olarak çalışanların empati becerilerinin kuvvetli olması gerekir. Buna
göre empatinin tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)İletişim kurduğunuz insana duyulan saygıdır
B)İletişim kurduğunuz insanın kişiliğini benimsemektir
✓C)İletişim kurduğunuz kişiyi anlamak için çaba sarf etmek ve kendinizi onun yerine
koyabilmektir
D)İletişimde olduğunuz kişiyi sevmektir
E)İletişim içinde olduğunuz kişinin sempatik özelliklerini görebilmektir

Soru 74. “Seçici dinleme” aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanlar arasında seçim yapmayı daha kolay hale getirir
B)Konuşacak kişilerin önceden seçilmesini gerektirir
C)Sözlü iletişimde bolca kullanılan ikna teknikleri arasında yer alır
D) İletişim sırasında sorular sorulmasını gerektirir
✓E)Yalnızca ilgi duyulan noktalara odaklanarak yapılır

Soru 75. “Ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz önemlidir” cümlesi ile iletişimde
hangi kavramın önemi vurgulanır?
A)Yaşantı
B)Enformasyon
C)Öğrenme
D)Empati 
✓E)Beden dili

Soru 76. Etkili dinleme becerisi geliştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
kullanılmaz?
A)Dinlediğimizi belli etme
✓B)Hemen sonuç çıkarma
C)Göz teması kurma
D)Not alma
E)Soru sorma

Soru 77. Güvenlik görevlileri toplumsal olaylara müdahale ederken hangisini
yapamazlar?
A)Yapılan eylem çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği sürece
huzur ve güven içinde yapılabilir
✓B)Farklı görüşteki gruplar karşılaşacaksa bu duruma müdahale edilmez, yalnızca
uzaktan izlenir
C)Dışarıdan gelebilecek olası saldırılara karşı topluluk koruma altına alınır ve güvenliği
sağlanır
D)Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek tüm saldırılar önlenir
E)Provokatörlerin topluluğun amacından sapmasını sağlaması önlenir

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
A)Sahnede dans edenler 
B)Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
✓C)Bilet kuyruğunda bekleyenler
D)Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
E)Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar

Soru 79. Liderler bir topluluğu etkilemek ve yönlendirmek için aşağıdaki yöntemlerden
hangisini kullanmazlar?
✓A)Zor kullanma
B)İnandırma
C)Ödüllendirme
D)İkna etme
E)Sunum yapma

Soru 80. Güvenpark alanındaki yasadışı eylem neticesinde güvenlik görevlisi olarak
çalışan Ahmet ve arkadaşları şüpheli kişiye kelepçe takarken aşağıdaki seçeneklerden
hangisini yaparlarsa doğru olmaz?
A)Ahmet kelepçeyi kişinin arkasından takmalı ve böyle kişinin hareket kapasitesini en
aza indirmelidir
B)Kelepçe taktıktan sonra kelepçenin iyi takılıp takılmadığı kontrol edilmeli
✓C)Diğer görevliler Ahmet kelepçe takarken onu korumak zorunda değildir
D) Şüphelinin el, kol ve ayak hareketleri engellenmelidir
E)Şüphelinin silahlı olup olmadığı kontrol edilmelidir 

Soru 81. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha çok yasadışı toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde önderlik yapan kişilere ait özelliklerden bir tanesi değildir?
A)Etkili bir şekilde konuşabilmeleri
B)Fiziki yapılarının güzel olması
C)Cesur olmaları
✓D)Yaşlarının büyük olması
E)Sert bir mizaca sahip olmaları

Soru 82. Grupla ilgili yazılanlardan hangisi doğru değildir?
A)Grupta yer alan üyeler yalnızken bazı duygularını bastırıp bilinçaltına atabilirler
B)Gruptaki kişilerde duygular bilinç üstüne çıkar ve sorumluluk duygusu çoğu zaman
yok olur
C)Gruptaki kişilerde azalan sorumluluk duygusu nedeniyle kişilerde kalabalığın gücünün
arkasına sığınma ve istenmeyen hareketler yapma görülebilir
D)Grupta duygusallık baskın bir halde olduğundan, bir hareket yapılacağı zaman
genellikle hareketin nedeni, nasıl olacağı ve kime karşı yapılacağı tartışılma konusu
yapılmaz
✓E)Grup hareketleri çoğu zaman üyelerin kişisel isteklerine, becerilerine ve tutumlarına
göre şekillenir

Soru 83. Aşağıdaki düzenlerden hangisinin kuruluş amacında büyük gruplar küçük
gruplara bölünebilir, yanlara doğru dağıtılabilir, gruptaki liderler ve suçlular yakalanabilir? 
A)Çember düzeni
B)Hat düzeni
✓C)Kama düzeni
D)Bariyer düzeni
E)Yakın koruma düzeni

Soru 84. Kanun dışı toplumsal olayları başlatma usulleri içinde aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A)Yoğun bir şekilde propaganda yapmak
B)Heyecanı artırıcı eylemler yapmak
✓C)Önceden Mülki Amirliğe haber vermek
D)Etkili konuşma yapmak
E)Eyleme geçmek

Soru 85. Önceden belirlenmiş bir hedefe ve amaca ulaşabilmek amacıyla plan, yol, usül
ve yöntem belirlemek nedir?
A)Eylem
B)Yöntem
C)Strateji
✓D)Taktik
E)Davranış 

Soru 86. Şehirdeki herhangi bir yerde ortaya çıkan yasadışı bir toplumsal olayın
başlamasına sebep olan ve bu olayı devam ettiren topluluklar, amaçlarına ulaşmak ve
etkilerini artırmak için kendilerine engel olmaya çabalayan güvenlik kuvvetlerine hangi
yöntemleri uygulayamazlar?
A)Dikkat dağıtma
B)Bayrak ve flama açmak, marş söylemek
C)Güvenlik kuvvetlerinin çevresini sarmak
D)Dağılıyor gibi yaparak yeniden toplanmak
✓E)Sorumlu güvenlik amiri ile sohbet yapmak

Soru 87. Kişi koruma görevine ait aşamalardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Tehlike süreklidir. Suikast ya da saldırı tarihini önceden bilmek imkansızdır
B)Olası tehlikelerden zarar almadan korunan kişinin gideceği güvenli bir yol seçimi
yapılmalıdır
C)Olası tehlikeyi yok etmek için tehlike hakkında bilgi sahibi olmak, tehlikeyi tanımak ve
hakkında araştırma yapmak gerekir
✓D)Yakın koruma hizmetlerinde başarılı olabilmek, görevlendirilmiş personel sayısı ile
doğrudan ilgilidir
E)Saldırı ya da tehlike unsurlarını uygun yollarla bertaraf etmek gerekir. Korunan kişiye
yumurta atıldığında silah çekmek gereksizdir

Soru 88. Uzaktan yapılan saldırılar ve bu saldırılarda kullanılan silahlarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)Hedefe bedenen ulaşmak imkansızdır. Hedef 5-10 metreden daha uzaktadır. Uzaklık
nedeniyle başarısız olunabilir
✓B)Saldırı yalnızca terör amacıyla yapılmıştır
C)Saldırıda genellikle tabanca ve tüfek kullanılır. Roketatarlar ya da füzeler de
kullanılabilir
D)Saldırıda başarılı olmak için özel eğitim alınmalıdır. Genellikle özel yeteneklere de
ihtiyaç duyulur
E)İyi bir nişancı ve iyi silahlar gerekir

Soru 89. Koruma amiri araçlı koruma düzenlerinde nerede oturmalıdır?
✓A)Makam aracının ön sağ koltuğu
B)Makam aracının arka sağ koltuğu
C)Takip aracının ön sağ koltuğu
D)Takip aracının arka sol koltuğu
E)Takip aracının ön sol koltuğu

Soru 90. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görev alan sürücüler aşağıdaki
seçeneklerden hangisini yapamazlar?
A)Aracın yakıtını sürekli kontrol etmelidir, belli bir seviyenin altına inmemesine dikkat
etmelidir
B)Eğer silah bulunduruyorsa silahını koltuk altı kılıfı içinde taşımalı
C)Telsizi sürekli açık tutmalı ve dinlemede olmalıdır
D)Koruma amirinin talimatlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir 
✓E)VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden önce araçtan inmeli ve saygısını belli etmelidir

Soru 91. Saldırı sırasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili olarak ilk ne yapılması gerekir?
✓A)Korunan kişi saldırıya ters yönde kaçırılmalı
B)Kaçmak yerine karşılık verilmesi gerekir
C)Saldırının üstüne gidilmesi gerekir
D)Kalabalık bir yerlere kaçılmalı
E)Saldırı geçene kadar beklenmelidir

Soru 92. Gidilecek güzergahla ilgili olarak hangi seçenek hassas nokta değildir?
✓A)Hastaneler
B)Köprüler
C)Yerleşik binalar
D)Trafik lambaları
E)Tüneller

Soru 93. Hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi
hangisidir?
A)Orta çember
B)İç çember
✓C)Dış çember 
D)Kenar çember
E)Ara çember

Soru 94. Talebe bakılmadan koruma altına alıcanak şahıslar arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A)İçişleri bakanı
B)Cumhurbaşkanı
✓C)Milletvekilleri
D)TBMM Başkanı
E)Milli Eğitim Bakanı

Soru 95. Koruma çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Özel koruma
B)Yakın koruma
C)Konut koruma
✓D)Beden sağlığını koruma
E)İşyeri koruma

Soru 96. Özel güvenlik görevlisi genel kolluk görevlilerinin görev alanına giren bir olayla
karşılaştığı zaman hangisini yapmaması gerekir?
A)Suçüstü hükümleri kapsamında vakit geçirmeden duruma el koyar ve suçun devam
etmesini önler 
B)Genel kolluk görevlilerini durumdan haberdar eder
C)Genel kolluk gelene kadar sanık ya da sanıkları, olay yerini ve delilleri korur
✓D)Genel kolluk görevlisi gelene kadar şüpheli kişinin ve tanıkların ifadesini alır, gereken
soruşturmayı yapar
E)Genel kolluk olaya el koyduktan sonra sanık ya da sanıkları, olay yerini, delilleri ve
koruma altına aldıklarını kolluğa teslim eder.

Soru 97. AVM'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif, meydana gelen hırsızlık
olayının failini yakalarsa ne yapmalıdır?
A)Durumu yetkili özel güvenlik müdürüne bildirmelidir
B)Cumhuriyet Savcısına haber vermelidir
C)Valiliğe haber vermesi gerekir
D)Gözaltına alıp Adliyeye götürmesi gerekir
✓E)Muhafaza altına alıp Genel Kolluk görevlilerine haber vermelidir

Soru 98. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
kapsamında ek önlemler aldırmakla yetkili kişi kimdir?
A)Garnizon Komutanı
B)Jandarma Komutanı
C)Emniyet Müdürü
D)Belediye Başkanı
✓E)Mülki İdare Amiri 

Soru 99. Hangi hallerde özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunda yer alan yetkileri
kullanamazlar?
A)Görev yaptığı süre içinde
✓B)Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken
C)Görev alanı içindeyken
D)Kişi ya da kişileri korumakla görevli iken
E)Geçici özel güvenlik izni verilmiş yerlerde iken

Soru 100. Adli makamların çıkarttığı yakalama kararı kişilerin hangi hakkını
kısıtlamaktadır?
✓A)Özgürlük ve güvenlik hakkı
B)Özel hayatın gizliliği hakkı
C)Konut dokunulmazlığı hakkı
D)Yaşama hakkı
E)Mülkiyet hakkı

 

 

80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 80. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,