86. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

50. özel güvenlik temel eğitim ve yenileme sınav soruları ve cevapları

86'ncı özel güvenlik temel eğitim sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Doğru şık "✓" simgesi ile gösterilmiş olup bu hizmetimizden yararlanmanız tamamen ücretsizdir. Sayfamıza girerek özel güvenlik sınavlarını online çözebilir, özel güvenlik sınavları için örnek sorular bulabilirsiniz. Aynı zamanda "Özel Güvenlik Sınav Soruları" sayfamızdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan diğer sınav sorularına da ulaşabilirsiniz.
 
Bu kapsamda 09/02/2020 tarihinde 86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı düzenlenmiştir. Her yıl olduğu gibi adaylar özel güvenlik hizmetleri ile alakalı toplam 100 soruluk bir teste tabî tutulmuştur. Sorulan sorular adayların özel güvenlik sertifikası almak için katılmış oldukları eğitimlerle ilişkilendirilmiş ve konu dağılımı belirlenirken ders içeriklerinin önem sırası göz önünde bulundurulmuştur. 86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı soru ve cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

 Soru 1. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel
Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi
üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
A)Emanete aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır
✓B)Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
C)Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır
D)Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır
E)Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır

Soru 2. Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve
katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
✓A)Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
B)Mesai sonrası katılabilir
C)Mülki Amire müracaat ederek alarak katılabilir
D)Emniyetten izin alarak katılabilir
E)Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir

Soru 3. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev
yapabilirler?
A)Özel toplantılarda
B)Spor müsabakalarında
C)Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
D)İçkili yerlerde
✓E)Bankalarda

Soru 4. Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat
istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?
A)Yangın
B)Deprem
✓C)Gürültü yapılması
D)Toprak kayması
E)Sel felaketi ile karşılaşma

Soru 5. Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle
yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?
A)İrtikâp
✓B)Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C)Amirin emrine muhalefet
D)Görevliye mukavemet
E)Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

Soru 6. Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi
çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek
yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan
denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?
✓A)Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında
çalışamayacaktır
B)Valilikçe 1 yıl süreyle özel güvenlik kimlik kartı geçersiz sayılacaktır
C)Kimlik kartı iptal edilecek ve 1 yıl sonra yeniden özel güvenlik sınavına girecek başarırsa
kimliği yenilenecektir
D)İkaz veya uyarı cezası verilerek görevine devam edecektir
E)İdari para cezası verilerek görevine devam edecektir

Soru 7. Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
A)Emniyet Genel Müdürü
✓B)İçişleri Bakanı
C)Vali
D)Savunma Bakanı
E)Başbakan

Soru 8. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade
edilmesine ne denir?
A)Hizmet
B)Yetki
C)Görev
✓D)Emir
E)Sorumluluk

Soru 9. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile
yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı
emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine
getirmiştir?
✓A)Adli görev
B)Önleyici görev
C)Özel kolluk görevi
D)İdari görev
E)Koruma görevi

Soru 10. Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer
Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli
görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler.
5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını
anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde
görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
B)Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli kimlik kartlarının olması
C)Görev hayvanı ve idarecisinin geçerli mali sorumluluk sigortalarının yapılmış olması
D)Görev hayvanı ve idarecisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi ile alışveriş merkezi
yönetiminin yapmış olduğu sözleşme
E)Görev hayvanının aşı kartı

Soru 11. Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar
B)Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar
C)Kurum ve kuruşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırabilir
✓D)Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın
alabilir
E)Kurum ve kuruşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kuramazlar

Soru 12. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin
yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir
✓A)Önleme araması
B)Adli arama
C)Zapt etme
D)El koyma
E)Şüpheli araması

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak
düzenlenmemiştir?
A)Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B)Grev yasağına uymama
C)Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D)Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
✓E)Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve
bulundurmalarına izin verilebilir?
✓A)Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak
üzere
B)İçkili yerlerde hizmet veren özel güvenlik şirketine
C)Organize sanayi bölgesinde hizmet veren özel güvenlik şirketine
D)Özel toplantılarda verilen hizmetlerde kullanılmak üzere
E)Üniversitelerde görev yapan özel güvenlik şirketine


Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
A)Devam eden olaya müdahale etmek
B)Sanık ve tanıkları belirlemek
C)Olay yerini şeritle çevirmek
D)Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
✓E)Tanık ve sanıkları bir arada tutmak

Soru 16. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden
hangisini yapamaz?
A)Olay yerini koruma altına almak
B)Şüpheliyi yakalamak
C)Suç eşyalarını muhafaza altına almak
D)Genel kolluğa haber vermek
✓E)Şüphelinin ifadesini almak

Soru 17. Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek
personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve
niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’
Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’
de göz önünde bulundurur?
A)Bankalar
B)Üniversiteler

C)Yurtlar
✓D)Havalimanları
E)Turistik oteller

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
A)Parmak izi ve fotoğraf Alma
✓B)Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
C)Soruşturma Yapma
D)Delil İnceleme
E)Kimlik Tespiti

Soru 19.I. Bedeni kuvvet II. Maddi güç III. Silah kullanılması Yukarıda sayılan zor
kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
B)II-I- III
C)I-III-II
✓D)I-II-III
E)III-II-I

Soru 20. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
✓A)Çekimser oy kullanılabilir. 
B)Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C)Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.
D)Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.
E)Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.

Soru 21. AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi
yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
A)Önleyici yakalama
B)İdari yakalama
✓C)Adli yakalama
D)Koruyucu yakalama
E)Tedbir yakalaması

Soru 22. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda
belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan
tarafından yapılması uygun değildir?
I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek
II .Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak
III .Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek
IV .Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak
V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak
A)I
B)II ve III
C)I ve III
D)II 
✓E)IV ve V

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?
A)Telsiz dudaklardan 5-10 cm uzakta tutulur
✓B)Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
C)Kanalda konuşma yoksa konuşma mandalına basılarak muhabere sağlanır
D)Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
E)Hafifçe yüksek sesle ağır ve anlaşılır bir şekilde konuşulur

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
✓A)Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B)Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C)Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D)Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E)Bedeni kuvvet kullanılabilir

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
A)Henüz işlenmiş olan suç
B)İşlenmekte olan suç
C)Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç 
✓D)Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E)Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A)Duvar
B)Tel Örgüler
C)Aydınlatma sistemleri
D)Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler
✓E)Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik
görevliler arasında yer almaz?
✓A)Danışman Görevlisi
B)Yönlendirme Görevlisi
C)Kontrol Görevlisi
D)Koruma Görevlisi
E)Kontrol Nokta Amiri

Soru 28. Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri
Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek
üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
A)Yardım Görevleri 
✓B)Koruyucu Görevler
C)Önleyici Görevler
D)Adli Görevler
E)Caydmcı görevler

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?
A)Kovan
B)Kartuş
C)İlaç
✓D)Tükürük
E)Lif

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir
tutanak değildir?
A)Emanete alma tutanağı
✓B)Yer gösterme tutanağı
C)İhbar tutanağı
D)Suçüstü tutanağı
E)Nöbet devir teslim tutanağı

Soru 31. Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki
aşımına girer? 
A)Kişileri kapı dedektöründen geçirmek
B)Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
C)Mahkumiyet kararı olan kişileri yakalamak
D)Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanete almak
✓E)Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri
değildir?
✓A)Baldır
B)Böbrek
C)Baş
D)Boyun
E)Omurga

Soru 33. ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine
girebilir?
A)Hırsız girdiğinde
B)Gürültü olduğunda
C)Silahlı yaralama olayı olduğunda
✓D)Sel olduğunda
E)Kavga olduğunda

Soru 34. Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken
önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin
önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
B)Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine
ve bu kişilerin yaralı şahıslara müdahalede bulunmalarına izin verilir
✓C)Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
D)Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme
yapılabilir ve deliller toplanabilir.
E)Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir
tedbir alınmaz

Soru 35. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
✓A)Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
B)Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar
C)Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir
D)Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir
E)Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir

Soru 36. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad
verilir?
✓A)Not alma
B)Tutanak 
C)Rapor
D)İfade alma
E)Günlük

Soru 37. Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket
tarzlarından hangisi doğrudur?
A)İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak, ihtiyacını giderip gelebilir
B)Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır
✓C)İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini
sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
D)Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim
araçlarını noktada bulundurmalıdır
E)Nokta içerisine, ilgisiz şahısları alabilir

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?
A)Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
B)Suç işlenmesini önlemek
C)Mevcut düzeni korumak
✓D)Olay yerini muhafaza etmek
E)Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim etmek

Soru 39. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)Yakalama nedeni belirtilir
B)Elde edilen delillerden bahsedilir
✓C)Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D)Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E)Yer ve zaman belirtilir

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
✓A)Özel hayatın gizliliği
B)Konut dokunulmazlığı
C)İfade özgürlüğü
D)Kişi dokunulmazlığı
E)Seyahat özgürlüğü

Soru 41. X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi
renkte ekrana yansır?
A)Mavi ve tonları
B)Kahverengi/Turuncu tonları
C)Siyah/Beyaz
D)Mix
✓E)Hiçbiri
Soru 42. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır
✓B)Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır
C)Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir
D)Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir
E)Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir

Soru 43. Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan
kameralara kameralar denir.
A)Sabit (CCD)
B)Dom
C)Analog
✓D)Network
E)Hiçbiri

Soru 44. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik
tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek
enerjili ışınıma denir.
A)Radyo dalgası
B)X ışını tüpü
C)Radyasyon
✓D)X ışını 
E)Hiçbir

Soru 45. Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden
hangisidir?
✓A)FWD-STOP-REW
B)B/W
C)INORG STRIP
D)THREAT
E)ORG

Soru 46. Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?
A)Yanık bölgenin nemli bir bezle örtülmesi
✓B)Su toplamış yerlerin patlatılması
C)Takıların çıkartılması
D)Yanık bölgenin temiz tutulması
E)Yaşam belirtilerinin değerlendirilmesi

Soru 47. Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
A)Hastanın hareket ettirilmemesi
B)Isı kaynaklarından uzak tutulması
✓C)Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması 
D)Kuru giysiler giydirilmesi
E)Su toplamış bölgelerin patlatılmaması

Soru 48. Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?
A)Omuz çıkıklarında
B)Ayak bileği çıkıklarında
C)Kalça çıkıklarında
D)Kol çıkıklarında
✓E)Hiçbirinde

Soru 49. Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli
daha uygundur?
✓A)Altın beşik
B)Sırtta taşıma
C)İtfaiyeci yöntemi
D)Kucakta taşıma
E)Sürükleme

Soru 50. Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
A)Yaralılara soğukkanlılıkla yaklaşmak
B)Yaralıları sıcak tutmak 
C)Kanamalara müdahale etmek
D)Yaralılara durumuna uygun pozisyon vermek
✓E)Hepsi

Soru 51. İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaza yerinin güvenliğini sağlamalıdır
✓B)Hemen polis çağırmalıdır
C)Kazazedelere kendisini tanıtmalıdır
D)İkincil tehlikelere karşı önlem almalıdır
E)Kendi can güvenliğine öncelik vermelidir

Soru 53. Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?
A)Nabız almak için
✓B)Kanama kontrolü için
C)Bölgedeki ağrıyı durdurmak için
D)Kazazedeyi yatırmak için
E)Kazazedenin düşmesini önlemek için

Soru 54. Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?
A)Delici yaralar 
B)Parçalı yaralar
C)İnsan ısırığı ile oluşan yaralar
✓D)Dikilmiş yaralar
E)Düşme sonucu oluşan yaralar

Soru 55. Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?
A)Bilinç kontrolü yapılır
B)Yaşam bulguları değerlendirilir
✓C)Hasta kusturulmaya çalışılır
D)Tıbbi yardım aranır
E)Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A)Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
B)Su baskınlarına müdahale etmek
C)Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
✓D)Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
E)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
A)Yüksek sıcaklık tehlikesi
B)Patlama tehlikesi
✓C)Yangın safhalarındaki tehlikeler
D)Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
E)Çökme tehlikesi

Soru 58. LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
A)B sınıfı
✓B)C sınıfı
C)A sınıfı
D)D sınıfı
E)F sınıfı

Soru 59. Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel
olmayı amaçlar?
✓A)Yıldırım düşmesi
B)Sıçramalar
C)Bilgisizlik
D)Aşırı hava sıcaklıkları
E)Doğalgaz kaçağı

Soru 60 Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndı
maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya
genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Söndürme ekibi
B)Koruma ekibi
C)İlk yardım ekibi
D)Teknik destek ekibi
E)Kurtarma ekibi

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
A)Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir
B)Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır
C)Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır
D)Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır
✓E)Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır

Soru 62. 62.Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz
hangisidir?
A)O2 (oksijen)
✓B)CO (karbonmonoksit)
C)CO2 (karbondioksit)
D)N2 (azot) 
E)H2O (su)

Soru 63. Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu
örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne
denir?
A)Toprak kayması
✓B)Erozyon
C)Tsunami
D)Heyelan
E)Çığ

Soru 64. En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve
bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır. Yukarıda bahsi
geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuru Kimyevi Toz
B)Köpük
C)Kum Taş Çakıl
✓D)Karbon Di Oksit
E)Halon gazı

Soru 65. Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında
tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel
güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır? 
A)Siyah
B)Kırmızı
C)Yeşil
✓D)Beyaz
E)Kahverengi

Soru 66. Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan
narkotikler bir arada verilmiştir?
A)Barbitüratlar ve benzodiazepinler
✓B)Eroin, morfin ve afyon sakızı
C)Kenevir türevleri
D)Kokain ve amfetamin
E)LSD

Soru 67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü,
sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi
temel öğesi tanımlanmaktadır?
A)Alıcı
✓B)Mesaj
C)Kanal
D)Geri bildirim
E)Kaynak 

Soru 68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan
“Duyarsızlığın” tanımıdır?
A)Kişi kendisiyle iletişime geçen herkesin her bir hareketinden, her bir tavır ve sözünde
olumsuzluk aramak.
B)Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi
✓C)Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
D)Kişi kendinden emin olmadan karşısındaki insanlarla iletişime geçemez, kendisi için
doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanmak.
E)Evde okulda, işyerinde çoğu zaman kişilerin hoşuna gitmeyen bir takım benzetmelerle
kişilere lakap takmak

Soru 69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler
% 10 ses tonu %30, %60 önem taşır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelir?
A)Jestler ve mimikler
B)Ellerin kullanımı
C)Göz teması
✓D)Beden dili
E)Yüz ifadeleri

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?
✓A)Duygularınızı kontrol altına almamak
B)Düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek 
C)Neyi değiştirebileceğinizi tespit etmek
D)Sinir ve strese sokan nedenleri tespit etmek
E)Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirmek

Soru 71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece denir.” Yukarıda
boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
✓A)İletişim
B)Beden dili
C)Mimik
D)Etkileşim
E)Mesaj

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
A)Yaş
B)Cinsiyet
✓C)Resmiyet
D)Eğitim
E)Kültür

Soru 73. “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya,
benimsemeye denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi
gelmelidir? 
A)Beden dili
✓B)Sempati
C)Etkileşim
D)Jest
E)Mimik

Soru 74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten
sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya denir.” Yukarıda
boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A)Stres
B)Endişe
C)Etkileşim
✓D)Motivasyon
E)Kaygı

Soru 75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi
iletişim tekniğidir?
✓A)Kişi içi iletişim
B)Kişiler arası iletişim
C)Örgüt içi iletişim
D)Kitle iletişimi
E)Grup iletişimi 

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
A)Kendini tanımak
B)Kendini açmak
✓C)Alınganlık
D)Karşımızdakini dinlemek
E)Kendini doğru ifade etmek

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
A)Genel yaklaşım
B)Problemin tanımlanması
C)Seçeneklerin yaratılması
D)Karar verme
✓E)Probleme problemle yaklaşmak

Soru 78. “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik,
huzursuzluk haline denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
A)Heyecan
B)Korku
C)Endişe
D)Utanma 
✓E)Stres

Soru 79. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden
oluşan insan yığınlarına ne denir?
A)Grup
✓B)Kalabalık
C)Toplum
D)Örgüt
E)Cemaat

Soru 80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların
oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
✓A)Organize pasif kalabalık
B)Organize aktif kalabalık
C)Organize olmayan pasif kalabalık
D)Organize olmayan aktif kalabalık
E)Saldırgan kalabalık

Soru 81. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması
doğru değildir?
A)Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır
B)Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır 
C)Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir
✓D)Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
E)Vücuda krem, merhem, losyon vb. maddeler sürülmemelidir

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde
genel ilkelerden birisi değildir?
✓A)Göstericilere güvenme
B)Caydırıcılık
C)Provokasyona gelmeme
D)Kuvvet gösterisi
E)Tahriklere engel olma

Soru 83. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Nefes darlığı, diyaframda kasılma
B)Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
✓C)İşitme kaybı
D)Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
E)Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

Soru 84. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı
içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve
davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
A)Psikiyatri
B)Felsefe
✓C)Toplum Psikolojisi
D)Nöroloji
E)Siyaset bilimi

Soru 85. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın
muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Saldırı düzeni
B)Savunma düzeni
C)Sağa ve sola hat düzeni
✓D)Çember düzeni
E)Kama düzeni

Soru 86. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden
koruyan malzemeye ne ad verilir?
A)Gaz süzgeci
✓B)Gaz maskesi
C)Kask 
D)Koruyucu başlık
E)Gaz filtresi

Soru 87. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik
görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
A)Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
B)Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi
C)Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi
✓D)Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
E)Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri
değildir?
A)Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir
güzergah seçimi
B)Muhtemel tehlikenin varlığı
C)Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
D)Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
✓E)Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden
değildir? 
A)Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik
önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlar
B)Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder
C)Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar
✓D)Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
E)Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını
toplar ve plan yapar

Soru 90. “Koruma şekilleri, korunan kişinin göre belirlenmektedir.”
Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Yaşına
B)Medeni durumuna
C)Çocuk sayısına
✓D)Tehdit seviyesine
E)Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi
gereken hususlardan değildir?
A)Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
B)360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C)Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden
kaçınılmalıdır
D)Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır 
✓E)Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

Soru 92. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının
hangisinde sayılmamıştır?
A)İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B)Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C)Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
✓D)Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
E)Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından
değildir?
✓A)Buluşma
B)Keşif çalışması
C)Hedef seçimi
D)Saldırının planlanması
E)Kaçış planı

Soru 94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi
hususa dikkat edilmez?
A)Tehlike düzeyi
B)Kişisel saldırı olasılığı 
C)Araçlar ve kabiliyeti
D)Yerel güvenlik desteği
✓E)Koruma görevlilerinin karakteri

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A)Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B)Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef
küçültmek
✓C)Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D)İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E)Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken
yapılmamalıdır?
✓A)Asansördeki herkes indirilmelidir
B)Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
C)Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
D)Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E)Asansörden önce koruma personeli inmelidir

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?
A)Parmak izi ve fotoğraf alma 
B)Gözaltına alma
✓C)Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D)İfade alma
E)Delil inceleme

Soru 98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? I) Genel kolluk, yasalar gereği
bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde,
hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak,
önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli
ve yetkilidir III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında
yetkilidir
A)I
B)II
C)III
D)I ve II
✓E)I-II ve III

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
A)Görev alanında işlenen bir suçu genel kolluğa en kısa sürede bildirmek
B)Görev alanında bir şuça karışan kişiyi genel kolluğa teslim etmek
C)Görev alanına bir şuç soruşturması için gelen sivil kıyafetli polise öncelikle polis kimliğini
sormak
✓D)Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak
E)Görev alanında suç önleyici davranışlar konusunda duyarlı olmak 

Soru 100. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri
kimdir?
✓A)Beşiktaş Kaymakamı
B)Beşiktaş Belediye Başkanı
C)Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
D)Beşiktaş İlçe Jandarma Komutanı
E)Beşiktaş Ticaret Odası Başkanı

 

 

86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı, 86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları, 86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soru ve Cevapları, 86. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Çöz, Özel Güvenlik Sınav Soruları, Özel Güvenlik Soruları Çöz, Özel Güvenlik Soruları Silahsız, Özel Güvenlik Çıkmış Sorular,