Özel Güvenlik Şirketleri Personel Bildirimleri

Özel Güvenlik Şirketlerinin ÖGNET Üzerinden Personel Bildirimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

özel güvenlik şirketleri personel bildirimi

Özel güvenlik şirketleri, bünyesinde çalışan özel güvenlik personellerinin nerede ve hangi konumda çalıştığını Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmekle mükelleftir. Özel güvenlik firmaları Emniyet Genel Müdürlüğüne yapacakları personel bildirimlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) üzerinden gerçekleştirirler. Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 15.02.2021 tarihli bildirisine göre, özel güvenlik görevlilerinin aldıkları istirahat raporu ve istirahate ayrılan özel güvenlik görevlisinin yerine fiilen çalışacak olan özel güvenlik görevlisinin kimlik bilgileri ÖGNET üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmak zorundadır. Daha önce uygulanmayan bu sisteme göre bundan sonra özel güvenlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösterilen alanların kadro yapısında geçici dahi olsa herhangi bir değişiklik oluşması durumunda, durumun özel güvenlik şirketleri yetkililerince Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Özel Güvenlik İstirahat Raporu veya İzninin Geçici Personel ile Bildirimi

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET) üzerinden personel istirahat raporları için yapılacak bildirimlerde izlenecek olan yöntem şu şekildedir:

ÖGNET web modülü üzerinde; şirket işlemleri > şirket listesi > detay > hizmet alan yer listesi > proje ÖGG çalışanları > izin durum değiştir.

Bu işlemlerin ardından açılacak olan “Özel Güvenlik Görevlisi İzne Ayrılma Bildirimi” formu üzerinden istirahat raporu, izin başlangıç ve bitiş tarihi, izinli personel yerine geçici olarak görevlendirilecek olan personelin T.C. kimlik numarası kısımları doldurulacaktır. Raporun veya iznin bitmesi halinde, ÖGNET sistemi geçici olarak görevlendirilen personelin asli kadrosuna geçişini ve izinli/raporlu personelin mevcut projeye tekrar dönüşünü otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Özel Güvenlik İstirahat Raporu veya İzninin Geçici Personel Olmadan Bildirimi

Özel güvenlik şirketleri bünyesinde çalışmakta olan ve istirahat veya farklı bir gerekçe ile izne çıkan personelin, kadro sayısı yeterli olması durumunda yerine geçici personel atanmayacaksa;

ÖGNET web modülü üzerinde; şirket işlemleri > şirket listesi > detay > hizmet alan yer listesi > proje ÖGG çalışanları > izin durum değiştir adımları takip edilir ve “ÖGG İzne Ayrılma Bildirimi” yalnızca izne ayrılma ve izin bitiş tarihi yazılarak doldurulur. İznin bitiş tarihinin dolması halinde ÖGNET sistemi personelin projeye dönüş bildirimini yine otomatik olarak gerçekleştirir.

Günlük veya Geçici Özel Güvenlik Personeli Görevlendirme Bildirimi

Özel güvenlik şirketleri, bünyesinde bulundurduğu personelleri günlük veya geçici bir projede çalıştırması halinde bu işlemin bildirimini de ÖGNET üzerinden yapmak zorundadır. Bu işlemin gerçekleşmesi için;

ÖGNET web modülü üzerinde; şirket işlemleri > şirket listesi > detay > hizmet alan yer listesi > proje ÖGG çalışanları > topla/aç > yeni ÖGG kayıt bildirimi işlemleri izlenmeli ve açılan sayfa üzerinden ilgili personelin kimlik bilgileri sisteme işlenmelidir. Bu işlem gerçekleştirilirken çalışma tipi butonu “günlük geçici” olarak seçilmelidir. Diğer bildirimlerde olduğu gibi bu işlemin gerçekleştirilmesi ve geçici görev süresinin bitmesi halinde, ÖGNET sistemi gerekli işlemleri otomatik olarak gerçekleştirecektir.

0
Paylaşım